Publicatii
11.01.2023

IPO de pe Wall Street – în lexicul avocaților de business din Republica Moldova

Autor: Mădălina Luca, avocat stagiar, Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”

În cadrul unui Podcast numit ” JMD Rewind 2023”, invitații au derulat înapoi banda principalelor evenimente de pe arena dreptului moldovenesc. ”The hot topic of discussion” a fost acordarea Republicii Moldova a statutului de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană, la data de 23 iunie 2022, cu toate efectele sale asupra dreptului moldovenesc. Lăsând la o parte spoilerele, o frază care mi-a atras atenția a fost că ”Nu doar Europa vine la noi, dar și noi mergem în Europa”, fiind dat ca exemplu IPO-ul băncii comerciale Moldova Agroindbank. Dar ce înseamnă IPO, neologism pe care îl auzim din ce în ce mai des în limbajul avocaților de business sau cum ar spune americanii acest ”buzzword on Wall Street”? În cele ce urmează, timid îmi iau sarcina definirii acestui termen, făcând o introducere într-un limbaj cât mai accesibil, deși domeniul pieței de capital rămâne un domeniu ezoteric.

IPO (în engleză Initial Public Offering sau în română Ofertă Publică Inițială) reprezintă un termen din domeniul pieței de capital.  Pentru a defini termenul ”Ofertă Publică Inițială”, e necesar să înțelegem însuși termenul general de ”Ofertă Publică”.

Conform  art. 6 din Legea 171/2012 privind piața de capital[1] (în continuare ”Legea 171/2012”) ofertă publică reprezintă o comunicare adresată unor persoane, făcută sub orice formă şi prin orice mijloace, care prezintă informații suficiente despre termenele ofertei şi despre valorile mobiliare oferite, astfel încât să permită investitorului să adopte o decizie cu privire la cumpărarea sau subscrierea acestor valori mobiliare. Cu alte cuvinte, ofertă publică reprezintă o ofertă de a contracta sub forma unui prospect/o manifestare de voință fermă, irevocabilă și neechivocă a unei persoane juridice (emitent), care își exprimă dorința de a vinde valori mobiliare (acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare prevăzute în art. 4 alin. (3) din Legea 171/2012) tuturor celor interesați (investitori), care, prin acceptarea ofertei,  încheie contractul de vânzare-cumpărare.

Ofertele publice de vânzare a valorilor mobiliare se divid în două mari categorii și anume:

a) oferte publice de vânzare primare, atunci când valorile mobiliare sunt vândute de emitent ”piața emitenților”; și

b) oferte publice de vânzare secundare, atunci când valorile mobiliare cumpărate de investitori pe piața primară sunt vândute de aceștia altor investitori ”piața investitorilor”.

La rândul lor, ofertele publice primare se împart în:

a) oferte publice de vânzare inițiale (IPO)”protagonistul acestui articol”, ce reprezintă procesul de vânzarea a acțiunilor emitentului către un număr nedeterminat de investitori (public) pentru prima dată; și

b) oferte publice de vânzare primare propriu-zise, ce reprezintă vânzarea acțiunilor de către o societate care anterior a mai emis acțiuni[2].

Așadar, IPO reprezintă vânzarea acțiunilor de către o societate, pentru prima dată, tuturor investitorilor interesați,  acționarii renunțând la avantajele derulării afacerii într-un mod confidențial (închis), fiind dornici să accepte noi acționari care dispun de lichidități pentru finanțarea dezvoltării afacerii lor.

Înainte de o IPO, o companie este considerată privată, deoarece afacerea  are un număr relativ mic de acționari, în special fondatorii, investitorii precum familia, prietenii care se bucură de un drept de preferință la vânzarea acțiunilor etc. Însă, odată cu derularea unei IPO, societatea devine deschisă (o entitate de interes public). În cazul unei societăți închise, dacă un acționar dorește să-și înstrăineze acțiunile, va fi nevoit să caute o persoană care intenționează să le achiziționeze. În cazul unei societăți de tip deschis, listate pe o piață, care inițiază o ofertă publică, există în mod permanent o cerere.

În pofida faptului că vânzarea-cumpărarea acțiunilor este un proces complex, de lungă durată, fiind interconectat cu mai multe procese precum: înregistrarea acțiunilor (HCNPF 13/10/2018[3]); alegerea locului în care va avea loc întâlnirea emitentului cu investitorul, fie o piață reglementată (bursă) precum Bursa de Valori a Moldovei (în continuare ”BVM”) sau Bursa de Valori București (în continuare ”BVB”), fie un sistem multilateral de tranzacționate (MTF- Multilateral Trading Facility) precum AeRO a BVB sau MTF a BVM; admiterea spre tranzacționare a acțiunilor pe piață, proces numit ”listarea” pe piață etc.

Precum am menționat la începutul acestui articol, un asemenea proces de vânzare publică inițială a acțiunilor este actualmente inițiat de B.C. Moldova Agroindbank S.A., care intenționează să intre pe piața de capital a României și, pe cale de consecință, pe cea a Uniunii Europene, prin listarea la Bursa de Valori București[4]. În prezent, banca se află la etapa de pregătire a IPO și promovarea acesteia către investitorii, având loc o serie de evenimente de promovare națională și internațională, în parteneriat cu AmCham Moldova și EBA Moldova. Dacă Moldova Agroindbank va reuși să fie listată la BVB, acesta va deveni prima banca din Republica Moldova care va accesa piața de acțiuni internațională, prin intermediul BVB și a doua societate pe acțiuni care se listează public în București, după Grupul Purcari în 2018[5]. Pentru a înțelege procesul prin care trece astăzi Moldova Agroindbank, voi prezenta etapele listării la BVB, prin comparație cu listarea la BVM.

Pregătirea IPO este cea mai mare etapă a IPO. Acesta începe cu decizia de a emite acțiuni de către Adunarea Generală a emitentului, iar punctul central este pregătirea Prospectului de ofertă – un document sau set de documente care cuprinde toată informația cu privire la emitent şi acțiunile oferite public care urmează să fie admise spre tranzacționare pe o piață reglementată, informație care permite investitorilor să facă o apreciere în cunoștință de cauză asupra situației financiare și perspectivelor emitentului. Întocmirea prospectul conform cerințelor are un rol esențial, ori investitorii odată devenind acționari ai societății, sunt dornici să cunoască ”pe ce vas s-au îmbarcat și care este echipajul lor”. Conținutul prospectului este stabilit în Republica Moldova în art. 14 din Legea 141/2017, iar în România în art. 6-10 din Regulamentul UE 2017/1129[6]. Pentru o mai bună înțelege, recomand răsfoirea prospectului IPO a Grupului Purcari,  disponibil la următorul link.

Pregătirea este și cea mai mare etapă a IPO, ori pe lângă prospect însăși societatea și acțiunile trebuie să îndeplinească o serie de cerințe legale stabilite în art. 67 din Legea 171/2012 pentru  R M în art. 49, 51-53 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață[7] pentru România, dar și o serie de cerințe proprii a bursei stabilite în art. 24 alin. (6) și art. 25 din Regulile Bursei de Valori a Moldovei[8] în Titlu II, art. 6 din Codul Bursei de Valori București[9].

Fără a mă referi la fiecare cerință în parte evidențiez doar că reglementările impun cerințe înalte cu privire la transparență, informarea permanentă a investitorilor prin publicarea de rapoarte financiare, notificarea tuturor evenimentelor corporative importante etc. De asemenea, bursele impun standarde cu privire la acțiuni care trebuie să fie liber negociabile, adică să nu existe restricții cu privire vânzarea acestora precum drepturi de preemțiune, sechestre, clauze de inalienabilitate etc., privind capitalizarea bursieră (valoarea de piață a tuturor acțiunilor); privind free-float, adică acea parte minimă a capitalului social al unei companii care trebuie distribuită public, nefiind ”blocată” în proprietatea unor acționari[10]etc.

Promovarea către investitori se referă la informarea investitorilor cu privire la modelul de afaceri al companiei care se listează, promovarea în media a veștilor despre listarea companiei. De asemenea acesta implică roadshow și bookbuilding, ceea ce reprezintă o serie de întâlniri ținute de managementul emitentului cu investitori cu scopul de a genera interes pentru IPO, iar bookbuilding reprezintă procesul de evaluare a cererii investitorilor cu scopul de a determina prețul de emisiune și mărimea finală a ofertei, în vederea maximizării veniturilor din emisiune și a cererii investitorilor în condiții de piață date.

Aprobarea și publicarea Prospectului. Prospectul de ofertă este supus aprobării Comisiei Naționale a Pieței Financiare (listarea la BVM) sau Autorității de Supraveghere Financiară (listarea la BVB).

Admiterea la tranzacționare. Deși prospectul aprobat și publicat este un pas decisiv, în privința admiterii este necesară exprimarea unor voințe exprese pentru listare. În primul rând avem o exprimare de voință a emitentului, iar ulterior exprimarea de voință a operatorului de piață (BVM sau BVB)[11]. De exemplu, conform art. 27 din Regulile BVM,  decizia privind satisfacerea sau respingerea cererii de admitere pe piața reglementată se ia de Președintele BVM, iar procedura de admitere se finalizează cu eliberarea unui Certificat de admitere spre tranzacționare.

Subscrierea și alocarea reprezintă vânzarea propriu-zisă a acțiunilor.

Așadar, lansarea la bursă printr-o ofertă publică inițială, fie că e BVM sau BVB, reprezintă un progres în modalitatea de conducere a afacerilor în RM.  SRL-urile deși sunt principala formă de organizare a persoanelor juridice în R M, acestea nu oferă aceleași posibilități ca SA și anume: posibilitatea finanțării nu prin creditul clasic, dar prin vânzarea de acțiuni și emiterea de obligațiuni corporative[12]; creşterea capitalizării societăţii în rezultatul formării preţului de piaţă pe o platforma de tranzacţionare deschisă; facilitarea de obținere de fonduri UE, deoarece prin listare s-a efectuat deja verificarea afacerii[13] etc.

În economiile moderne, start-up-urile tind spre a se transforma în societăţi pe acţiuni pentru a avea noi posibilități de dobândire a capitalului, listându-se pe un sistem multilateral de tranzacționare, unde cerințele și costurile de listare sunt mai relaxate, iar ulterior se listează la bursă. Cu toate , în R M însăși SA sunt reticente ca urmare a costurilor listării[14], regulilor legate de transparență, apariția unor noi factori decizionali care ar putea determina pierderea controlului asupra companiei[15]etc.

În concluzie, sunt de acord că ”Nu doar Europa vine la noi, dar și noi mergem în Europa”. Mai mult, cunoscând ce înseamnă IPO,  nu ne rămâne decât să luăm un pahar de vin Cuvée de Purcari, să sperăm că Moldova Agroindbank va fi listată la BVB sau chiar poate să ne pregătim de o investiție în Grupul Purcari și Moldova Agroindbank, între timp vizionând cele mai noi episoade din Martorii lui Justinian, un proiect marca BAA ”Efrim, Roșca și Asociații”.

[1] Legea 171/2012 privind piața de capital, Publicată în Monitorul Oficial: 14-09-2012, Nr. 193-197 art. 665;

[2] C. Duțescu, Comentariu pe  articole Legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Ed. C.H. Beck, București, 2019, p.82;

[3] Hotărârea CNPF Nr. 13/10 din 13-03-2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare;

[6] Regulamentul UE 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE;

[7] Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Monitorul Oficial: 29 martie 2017, Partea I, Nr. 213;

[8] Hotărârea CNPF Nr. 23/3 din 08.05.2015 cu privire la eliberarea licenţei de operator de piaţă şi a autorizaţiei de piaţă reglementată Societăţii pe acţiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI”;

[9] Codul Bursei de Valori București, accesat la data de 10.01.2023;

[11] C. Gheorghe, I.A. Gheorghe, Piața de capital. Intituții juridice. Participanții. Protecția investitorilor, Ed. Universul Juridic, București, 2022, p. 425;

[14] Infografic ”Costurile listării”, BVB;

[15] Infografic ”Miturile listării la Bursă”, BVB.

16.10.2022

Consiliul de soluționare a disputelor – platforma de comunicare și cooperare dintre stat și mediul de afaceri

Autori: Natalia Roșca, coordonator Departament Reglementare, Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”, Olesea Nastas, avocat, Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”

Repertoriul normativ aferent diferitor domenii de activitate este destul de complex și, pe alocuri, dificil în implementare. Agenții economici care sunt atrași la aplicarea acestor reglementări nu de fiecare dată reușesc să le respecte. Fie din cauza calității reduse sau, din contra, a gradului înalt de complexitate a acestor prevederi. În orice caz, deficiențele de conformare/aplicare a reglementărilor materiale sunt depistate în cadrul procedurile de control de stat asupra activității de întreprinzător.

Până în anul 2016, în vederea soluționării eventualelor situații litigioase în raporturile cu organele de control de stat, singura posibilitate de comunicare pe care o aveau persoanele supuse controlului era în cadrul procedurii prealabile clasice, reglementată de legislația privind contenciosul administrativ. Adică prin cerere prealabilă și, respectiv, prin răspuns în scris la cererea prealabilă, fără a exista o comunicare efectivă între acești doi subiecți – organul de control și persoana controlată.

Din 2016, pentru procedurile de control, a fost reglementată o platformă aparte, destinată desfășurării procedurii prealabile de examinare a contestațiilor împotriva actelor și acțiunilor inspectorilor din cadrul organelor de control – și anume, consiliile de soluționare a disputelor. Astfel, Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător a fost completată cu prevederi conform cărora examinarea cererilor prealabile depuse de persoana controlată la organul de control se efectuează doar în cadrul consiliilor de soluționare a disputelor.

În aceste condiții, la nivelul fiecărui organ de control, a fost creat un cadru instituțional independent pentru remedierea disputelor cu agenții economici naționali. La nivel național, a fost creat Consiliul Național de Soluționare a Disputelor în Domeniul Controlului de Stat, care are ca scop, în special, examinarea practicilor defectuoase sistemice în domeniul controlului de stat asupra activității de întreprinzător.

Consiliile de soluționare a disputelor și Consiliul Național de Soluționare a Disputelor în Domeniul Controlului de Stat activează în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012, Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 380/2018, și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Disputelor în Domeniul Controlului de Stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 135/2019.

Consiliul pentru soluționarea disputelor în cadrul organului de control

Așa cum am menționat în articolul precedent, agentul economic, în calitate de persoană controlată, este în drept să depună, la organul de control, petiții și cereri prealabile de contestare, conform procedurii prealabile în contencios administrativ. Ceea ce este important de reținut e faptul că examinarea acestora are loc doar în cadrul consiliilor de soluționare a disputelor, cu excepțiile de rigoare pentru unele cereri prealabile privind controlul fiscal și vamal.

Consiliile de soluționare a disputelor reprezintă entități fără personalitate juridică, care funcționează în cadrul organului de control. Din componența acestora, printre alții, fac parte, în mod obligatoriu, cel puțin 3 reprezentanți ai asociațiilor din mediul de afaceri cu relevanță pentru domeniul de control sau aspectele contestate. În acest mod, agentul economic – care se consideră a fi subiectul vulnerabil în raport cu Statul, are posibilitatea să își susțină eventualele dezacorduri față de deciziile și acțiunile organului de control pe o platformă în care el este reprezentat.

Suplimentar, din componența consiliilor de soluționare a disputelor fac parte și conducătorii principalelor subdiviziuni din cadrul organului de control și reprezentantul autorității publice centrale aferente domeniului. Componența numerică a consiliului se aprobă prin ordin al conducătorului organului de control. Ordinul privind constituirea și componența consiliului se publică pe pagina web a organului de control și pe pagina web controale.gov.md.

Consiliul pentru soluționarea disputelor în cadrul organului de control se organizează și activează în scopul examinării petițiilor și cererilor prealabile depuse de agenții economici. De asemenea, acesta: (i) examinează actele aferente procedurii de control contestate, (ii) ține evidența și sistematizează deciziile emise, (iii) identifică situații ce pot constitui practici defectuoase în domeniul controlului de stat și le prezintă spre examinare mai departe (în speță, Consiliului Național de Soluționare a Disputelor în Domeniul Controlului de Stat).

Consiliul Național de Soluționare a Disputelor în Domeniul Controlului de Stat

Pentru examinarea practicilor sistemice defectuoase în domeniul controlului de stat, este creat Consiliul Național de Soluționare a Disputelor în Domeniul Controlului de Stat. E bine să cunoaștem că, comparativ cu consiliile pentru soluționarea disputelor din cadrul organelor de control, Consiliul Național nu soluționează petiții individuale, acestea fiind examinate doar în calitate de exemple pentru atestarea carențelor de reglementare sau aplicării defectuoase a legii. Altfel spus, pe platforma Consiliului Național se formulează, se discută și se identifică soluțiile optime pentru întrebările și problemele aferente sistemului controlului de stat asupra activității de întreprinzător – de la practici defectuoase ale organelor de control, la soluțiile de ordin instituțional și/sau normativ pentru eficientizarea activității acestora și sporirea conformării persoanelor controlate cu cerințele legislației aferente domeniilor controlate.

Constituirea și funcționalitatea Consiliului Național este asigurată de către autoritatea de supraveghere a controalelor – Cancelaria de Stat. Membrii Consiliului Național sunt: (i) conducătorul autorității de supraveghere a controalelor, care prezidează ședințele Consiliului național, (ii) conducătorii organelor de control, conform anexei la Legea nr. 131/2012 și (iii) reprezentanți ai asociaților de întreprinzători (sau din mediul de afaceri), aleși pe principii de paritate.

Pentru asigurarea realizării principiului de paritate, numărul asociaților de întreprinzători, desemnate în calitate de membri în Consiliul Național, trebuie să fie egal cu numărul organelor de control reprezentate în Consiliul Național.

Consiliul Național are mai multe atribuții, printre care: (i) monitorizează modul de implementare a cadrului normativ în domeniu controlului de stat, (ii) examinează, doar în calitate de exemple, petițiile/adresările survenite sau temele propuse de membrii Consiliului Național privind atestarea carențelor în lege sau aplicarea defectuoasă a acesteia, (iii) monitorizează executarea deciziilor obligatorii pentru membrii săi, precum și supraveghează și examinează modalitatea de implementare a recomandărilor oferite, inclusiv a celor privind implementarea cadrului normativ privind controlul de stat în activitatea de întreprinzător.

Asociațiile din mediul de afaceri

Includerea asociațiilor de afaceri în componența consiliilor pentru soluționarea disputelor și a Consiliului Național a reprezentat o deschidere a Statului către beneficiarii reglementărilor sale, cât și o demonstrare a intenției de construire a unor raporturi de parteneriat între reprezentanții săi (organele de control) și mediul de afaceri. Bineînțeles, prezența și activitatea asociațiilor de afaceri în cadrul consiliilor de soluționare a disputelor este un exercițiu volitiv și discreționar. Cu toate acestea, calitatea de membru poate fi obținută în anumite condiții specifice. Membri ai consiliilor din partea mediului de afaceri pot fi asociațiile care sunt înregistrare în modul stabilit, care desfășoară activități conexe domeniului de competență al organului de control (dacă vorbim despre consiliile de soluționare a disputelor din cadrul organelor de control), au experiență în domeniul, dar și pot demonstra un nivel înalt de reprezentativitate în acest domeniu.

Asociațiile din mediul de afaceri pot opta pentru includerea în consiliile de soluționare a disputelor din cadrul a mai multor organe de control. În cazul în care mai multe asociații optează pentru un singur consiliu, pe pagina web controale.gov.md se plasează opțiunea de vot on-line pentru a asigura selecția a trei asociații. Se consideră selectate primele trei asociații care acumulează cel mai mare număr de voturi.

O asociație de întreprinzători este desemnată pe un termen de doi ani și poate avea un singur loc de membru în Consiliul Național, indiferent de faptul în câte consilii de soluționare a disputelor din cadrul organelor de control face parte. Calitatea de membru al Consiliului Național din rândul reprezentanților asociaților de întreprinzători se atribuie asociațiilor care au optat pentru includerea în consiliile de soluționare a disputelor în cadrul organelor de control și, respectiv, care au fost selectate.

Componența numerică și nominativă a Consiliului Național se aprobă prin ordin al conducătorului autorității de supraveghere a controalelor: (i) o dată la doi ani, la expirarea mandatului reprezentanților asociaților de întreprinzători desemnate și (ii) la orice modificare a componenței nominative și/sau numerice a Consiliului Național.

Pentru reprezentare la lucrările Consiliului Național, asociațiile din mediul de afaceri, membri în Consiliul Național, desemnează reprezentanți din cadrul asociației. Un reprezentant poate reprezenta doar o singură asociație din mediul de afaceri, desemnată în calitate de membru în Consiliul Național, în baza scrisorii de desemnare (delegare) semnată de către conducătorul asociației.

Chiar dacă deciziile luate în procedura prealabilă desfășurată în cadrul consiliilor de soluționare a disputelor sunt decizii ale organului de control, faptul că procedura prealabilă se desfășoară în cadrul unui consiliul constituit inclusiv din reprezentanți ai mediului de afaceri de ramură, cât și faptul că problemele sistemului controlului de stat asupra activității de întreprinzător sunt discutate la nivel național într-o entitate care asigură reprezentativitatea mediului de afaceri, determină câteva beneficii clare:

  • este sporită transparența activității organului de control, iar prin consecință – și responsabilizarea acestora;
  • se creează premise pentru alinierea și uniformizarea practicilor în domeniul supus controlului de stat;
  • se instituie platforme de transmitere reciprocă – de la organul de control/Stat spre business si viceversa – a mesajelor privind modul de aplicare a reglementărilor din domeniul controlului de stat asupra activității de întreprinzător, cât și a celor materiale aferente domeniului controlat.

Eficiența examinării cererilor prealabile pe o platformă care asigură vizibilitate și transparență pentru toți subiecții prezenți, poate fi apreciată deja de către cei care au utilizat acest instrument. Examinarea unei cereri în mod public, în prezența unor subiecți din afara organelor de control, descurajează o dată în plus emiterea unei decizii contrare reglementărilor normative. Pe de altă parte, agenții economici, în acest exercițiu de apărare a drepturilor și libertăților lor, compar mult mai încrezuți, având în vedere faptul că sunt reprezentanți de asociațiile lor de business, și mult mai pregătiți.

Pornind de la aceste aspecte, considerăm că asociațiile de afaceri ar trebui să-și consolideze pozițiile în cadrul consiliilor de soluționare a disputelor, să își respecte mandatul pe care îl au în componența lor, să continue să facă uz și să ceară utilizarea acestui instrument de comunicare și cooperare între ei și Stat. Or, neglijarea mandatului de membru al consiliului, neprezentarea la ședințele consiliilor, neimplicarea în procedurile de examinare a cererilor prealabile/petițiilor riscă să determine, în viitor, devalorizarea utilității consiliilor de soluționare a disputelor, pierderea unei „rețele de comunicație” dintre mediul de afaceri și Stat și, respectiv, revenirea la raporturile anterioare, construite pe principiu de autoritate și superioritate.

13.10.2022

Când o înțelegere poate fi calificată drept acord anticoncurențial?

Autori: Ina Jimbei, doctor în drept, lector universitar, avocat Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații, Alexandra Zavtur, avocat stagiar Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”

Ținând cont de aspirațiile europene ale Republicii Moldova, statul și-a asumat armonizarea propriei legislații cu legislația Uniunii Europene. Acest aspect se referă și la normele din domeniul concurenței, care reprezintă o transpunere (aproape) fidelă a actelor adoptate la nivel european.

Procesul de armonizare a început în anul 2012, odată cu adoptarea Legii concurenței și a Regulamentelor aferente. Drept urmare, sistemul dreptului concurenței în Republica Moldova este relativ „tânăr”.

(mai mult…)

22.08.2022

Controlul de stat asupra activității de întreprinzător: Când poate fi refuzată inițierea acestuia?

Autori: Natalia Roșca, coordonator Departament Reglementare, Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”, Olesea Nastas, avocat, Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”

Mediul, viața, sănătatea și proprietatea fiecărei persoane trebuie să beneficieze de cel mai înalt nivel de protecție din partea statului. Or, acest lucru este posibil doar prin supravegherea introducerii și circulației pe piață a produselor în vederea asigurării siguranței acestora și o monitorizare continuă a riscurilor. Anume această realitate a determinat consolidarea cadrului juridic și instituțional în domeniul efectuării controlului de stat asupra activității de întreprinzător.

Cu toate acestea, organele abilitate cu funcții de control, în procesul de realizare a interesului public, pot acționa uneori peste limita atribuțiilor cu care au fost investite și cu încălcarea competențelor administrative. Acest lucru poate degenera în variate abuzuri. Prin urmare, ne-am propus să vedem în ce condiții concrete un agent economic poate refuza inițierea unui control, pentru a nu permite încălcări a limitelor stabilite de legislație în acest sens.

(mai mult…)

14.07.2022

Îmblânzirea Apple, Facebook ș.a: de la monopol la concurență sănătoasă

Autor: Alexandra Zavtur, avocat stagiar, Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”

În curând, utilizatorii marilor platforme digitale urmează să observe următoarele fenomene:

De exemplu, utilizatorii Apple vor putea folosi și alte portofele digitale în afară de Apple Pay, deoarece actul (Digital Markets Act – DMA) va obliga Apple să ofere acces dezvoltatorilor către tehnologia NFC[1] pentru sistemul de operare iOS[2]. Chiar dacă este mai ușor pentru consumatori să efectueze plăți în cadrul aplicațiilor folosind Apple Pay, acesta impune comisioane ridicate, pe care dezvoltatorii de aplicații le transferă indirect către consumatori.  Or, odată cu implementarea DMA, întreprinderile ar trebui să ofere consumatorilor dreptul de a alege opțiuni de plată mai ieftine.

Totodată, conform noilor reguli, motorul de căutare Google nu va mai putea afișa Gmail pe prima poziție atunci când vom căuta furnizori de e-mail și nu va mai putea seta Google Chrome drept motorul de căutare implicit. De asemenea, noile reguli stabilesc că Facebook nu va mai putea copia lista de adrese din contul utilizatorilor WhatsApp pe contul Facebook.

Aceste schimbări și alte reguli în domeniul piețelor digitale vor urma odată cu intrarea in vigoare a Actului legislativ privind piețele digitale (Digital Markets Act – DMA)[3].

Context

La data de 5 iulie 2022, Parlamentul European a votat în primă lectură adoptarea Actului legislativ privind piețele digitale (DMA) și Actului legislativ privind serviciile digitale (Digital Services Act – DSA). Ulterior, ambele texte urmează să fie adoptate de către Consiliul Uniunii Europene și publicate în Jurnalul Oficial. Actele vor intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării[4] și vor deveni aplicabile imediat în toate statele membre ale Uniunii Europene.

DMA este un act legislativ în materie de concurență care vizează marile platforme digitale, precum Meta (Facebook), Apple, Alphabet (Google), Amazon. Scopul este de a stimula concurența în acest sector prin eliminarea unora dintre avantajele deținute de giganții din domeniu și de a facilita competitivitatea întreprinderilor.

Conform comisarului european pentru piața internă, odată cu adoptarea acestor acte, se încheie epoca platformelor ”prea mari pentru a le păsa” (eng: too big to care)[5]. Astfel, DMA se bazează pe premisa că un număr limitat de platforme mari acționează ca punți de acces sau de control între companii și utilizatorii finali și se bucură de o poziție consolidată, adesea ca urmare a creării unor ecosisteme conglomerate ce consolidează barierele de intrare pe piață[6].

În continuare, vom explica câteva norme-cheie din DMA și felul în care acesta va influența modus operandi a marilor întreprinderi pe piațele digitale din Uniunea Europeană.

Ce reprezintă DMA

DMA stabilește niște criterii obiective pentru calificarea unei platforme online de mari dimensiuni drept „controlor al fluxului de informație”(eng: gatekeeper).

Aceste criterii[7] vor fi îndeplinite în cazul în care o companie:

–  are o poziție economică puternică, un impact semnificativ pe piața și este activă în mai multe țări din UE(cu o cifră de afaceri de minim 7,5 miliarde de euro în interiorul UE sau o cu valoare globală a activelor de 75 de miliarde de euro);

– are o poziție puternică de intermediere, ceea ce înseamnă că face legătura între o bază mare de utilizatori și un număr mare de întreprinderi;

– are (sau este pe cale de a avea) o poziție consolidată și durabilă pe piață, ceea ce înseamnă că aceasta este stabilă în timp, dacă societatea a îndeplinit cele două criterii de mai sus în fiecare dintre ultimele trei perioade fiscale.

Ce obligații introduce DMA

Noile norme vor stabili obligații și interdicții pentru controlorii fluxului de informații pe care aceștia trebuie să le respecte în operațiunile lor zilnice. În continuare, vom enumera câteva obligații/interdicții și vom prezenta cauzele investigate de Comisia Europeană și altor autorități de concurență care ar fi putut inspira elaborarea unor astfel de norme.

Deci, controlorii fluxului de informații sunt obligați:

  1. să aplice condiții generale echitabile și nediscriminatorii de acces pentru utilizatorii comerciali la magazinul de aplicații software al unui controlorului și
  2. să permită utilizatorilor comerciali să își promoveze ofertele și să încheie contracte cu clienții lor în afara platformei controlorului.

Se presupune că aceste obligații sunt inspirate de cauza Apple – App Store[8], unde Comisia Europeană a inițiat o investigație în privința abuzului de poziție dominantă prin oferirea de condiții inechitabile la prestații echivalente. Astfel, într-o opinie preliminară, Comisia a stabilit că Apple cere dezvoltatorilor de aplicații rivale să utilizeze propriul sistem de achiziții în aplicații deținut de Apple(„IAP”) pentru toate achizițiile efectuate prin intermediul aplicației lor, pentru care Apple percepe un comision de 30%. De exemplu, Spotify (concurentul Apple Music – serviciu deținut de Apple), trebuie să plătească un comision de 30%, iar același comision nu se aplică pentru Apple Music);

De asemenea, Apple a stabilit reguli care limitează capacitatea dezvoltatorilor de aplicații de a informa utilizatorii cu privire la posibilitățile alternative de cumpărare în afara aplicațiilor. În timp ce Apple permite utilizatorilor să folosească abonamente achiziționate în afara magazinului digital Apple Store, regulile sale împiedică dezvoltatorii să informeze utilizatorii cu privire la aceste posibilități de achiziție, care sunt de obicei mai ieftine. Astfel, utilizatorii de dispozitive Apple plătesc prețuri semnificativ mai mari pentru serviciile de abonamente muzicale sau sunt împiedicați să cumpere anumite abonamente direct din aplicații.

Similar altor investigații privind comportamentul giganților de pe piețele digitale, acest caz se referă, în esență, la integrarea verticală. Apple poate limita drepturile Spotify pentru simplul motiv că este concurentul acestuia (prin intermediul Apple Music), dar și pentru că deține principalul canal de distribuție prin care Spotify ajunge la clienții săi (App Store). Această stare de fapt îi oferă întreprinderii Apple o poziție „atât de arbitru, cât și de jucător”[9].

Odată cu adoptarea DMA, Apple va fi obligat să aplice condiții generale echitabile și nediscriminatorii de acces pentru utilizatorii precum Spotify la magazinul Apple Store, și să le permită să își promoveze ofertele și să încheie contracte cu clienții lor în afara acestei platforme.

  1. să ofere dezvoltatorilor de aplicații accesul la serviciile auxiliare ale telefoanelor mobile în condiții de concurență echitabile

În iunie 2022, compania Apple a fost informată de Comisia Europeană despre opinia preliminară privind abuzul de poziție dominantă pe piața pentru portofelele mobile pe dispozitivele iOS[10]. Mai exact, Apple este acuzată de limitarea concurenței efective prin restricționarea accesului consumatorilor către tehnologii standard NFC utilizate pentru plățile contactless cu dispozitive mobile în magazine

În acest caz, portofelul mobil dezvoltat de Apple – Apple Pay, este avantajat în detrimentul altor concurenți de pe piață. Deci, iPhone-urile, iPad-urile și software-ul Apple formează un „ecosistem închis” în cadrul căruia Apple controlează accesul dezvoltatorilor de portofele mobile[11]. Prin urmare, Apple Pay este singura opțiune de portofel mobil care poate accesa datele NFC  necesare în iOS și nu o pune la dispoziția dezvoltatorilor independenți.

În contextul DMA, un astfel de abuz de poziție dominată ar fi prevenit, ținând cont de caracterul ex-ante al controlului stabilit de acest act.

Interdicții stabilite de DMA

În același context, controlorii fluxului de informații au interdicția de a:

  1. clasifica propriile servicii și produse mai favorabil pe platformele proprii în raport cu alte părți terțe;

Această interdicție s-ar putea referi la cauza Google Search (Shopping)[12], unde Comisia Europeană a constat că Google a abuzat de poziția sa dominantă pe piață, acordând un avantaj ilegal unui alt produs Google, și anume, Google Shopping (serviciul său de comparare a prețurilor). Mai precis, Google a plasat în mod sistematic în poziție proeminentă propriul său serviciu de comparare a prețurilor, în timp ce serviciile concurente au fost defavorizate în rezultatele căutării.

Astfel, rezultatele de comparare a prețurilor de la Google erau afișate în fruntea rezultatelor căutării, fiind plasate deasupra rezultatelor pe care algoritmii de căutare generică ai Google le consideră cele mai relevante. Deci, Google Shopping nu era supus algoritmilor de căutare generică.

În practică, acest lucru înseamnă că utilizatorii vedeau foarte rar serviciile concurente de comparare a prețurilor în rezultatele căutărilor Google. Prin urmare, comportamentul Google a restrâns accesul la serviciile concurente, fapt care poate conduce la comisioane mai mari pentru comercianți, la prețuri mai ridicate pentru consumatori și la mai puțină inovare[13].

Odată cu adoptarea DMA, astfel de practici abuzive de favorizare anti-competitivă a propriilor servicii vor fi evitate.

  1. împiedica utilizatorii să dezinstaleze orice software sau aplicație preinstalată sau să utilizeze instaleze implicit software-uri împreună cu sistemul de operare

Această interdicție ar fi inspirată de cauza Google Android[14]. Comisia Europeană a stabilit că Google a abuzat de poziția dominantă prin următoarele acțiuni anti-concurențiale:

– a impus producătorii să preinstaleze aplicația Google Search și aplicația de navigare (Chrome), ca o condiție pentru a obține licența pentru magazinul de aplicații Google (Play Store);

– a efectuat plăți către anumiți producători mari și operatori de rețele mobile cu condiția ca aceștia să preinstaleze exclusiv aplicația Google Search pe dispozitivele lor;

– a împiedicat producătorii să vândă dispozitive mobile care funcționează pe sisteme de operare concurente bazate pe programul Android;

– a interzis dezinstalarea aplicației Google Search de pe dispozitivele mobile.

Comisia a constatat că astfel de practici abuzive au fost concepute în mod deliberat pentru a exclude concurenții și pentru a se asigura că produsele proprii ale Google sunt plasate pe toate dispozitivele care rulează pe Google Android.

Drept urmare a adoptării DMA, întreprinderile nu vor mai putea ”auto-prefera” propriile servicii, inclusiv prin preinstalarea acestora pe dispozitivele bazate pe propriul program.

  1. combina datele cu caracter personal din diferite surse fără consimțământul valabil al utilizatorului

În 2019, Autoritatea de concurență din Germania (Bundeskartellamt- BGH) a emis un ordin prin care a interzis Facebook să combine datele utilizatorilor din diferite surse. BGH a constatat abuzul de poziție dominantă al Facebook pe piață, pe baza termenilor și condițiilor care prevăd că acesta poate colecta date ale utilizatorilor din diferite surse (inclusiv servicii deținute de Facebook, cum ar fi WhatsApp, Instagram și site-uri web terțe) și poate atribui aceste date contului Facebook al utilizatorului. BGH a declarat că o astfel de combinație de date ar trebui să facă obiectul consimțământului voluntar al utilizatorilor[15].

Datorită DMA, nu va mai fi posibilă combinarea datelor colectate de la două servicii diferite care aparțin aceleiași companii fără consimțământul utilizatorului.

Penalități

În cazul în care un controlor al fluxului de informații încalcă noile norme, acesta riscă o amendă de până la 10% din cifra de afaceri totală la nivel mondial sau 20 % în cazul încălcărilor repetate și daune cominatorii de până la 5 % din cifra de afaceri totală zilnică la nivel mondial a companiei.

În cazul unor încălcări sistematice, Comisia poate impune măsuri corective suplimentare, cum ar fi obligarea întreprinderii de ași vinde o activitate comercială sau părți ale acesteia (și anume, vânzarea de unități, active, drepturi de proprietate intelectuală sau mărci) sau interdicția de a achiziționa orice companie care furnizează servicii în sectorul digital[16].

[1] Near Field Communication sau comunicare în câmp apropiat este un standard de comunicare fără fir care permite dispozitivelor să comunice între ele prin unde radio, prin apropierea la o distanță mai mică de 10 cm. NFC este utilizat preponderent la efectuarea plăților contactless cu cardul bancar.

[2] Apple Pay este unicul portofel digital care poate accesa această tehnologia NFC pentru iOS, iar piața este blocată pentru alți concurenți.

[3] Regulation of the European Parliament and of the Council on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act), Brussels, 15.12.2020 COM(2020) 842 final.

[4] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_22_4313  (accesat: 12.07.2022).

[5] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_22_4313 (accesat: 12.07.2022).

[6] DMA (n 2) Explanatory Memorandum, p.1. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf (accesat: 12.07.2022).

[7]Actul legislativ privind piețele digitale: garantarea unor piețe digitale echitabile și deschise, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_ro (accesat: 12.07.2022).

[8] Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Apple on App Store rules for music streaming providers, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2061 (accesat: 12.07.2022).

[9] Friso Bostoen, Spotify lodges antitrust complaint against Apple: it’s ‘time to play fair’ in the music streaming industry  https://www.lexxion.eu/coreblogpost/spotify-apple/ (accesat: 12.07.2022).

[10] Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Apple over practices regarding Apple Pay, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2764 (accesat: 12.07.2022).

[11] Ibid.

[12]CASE AT.39740 Google Search (Shopping), https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39740(accesat:12.07.2022).

[13]CASE AT.39740 Google Search (Shopping), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0112(01)&from=EN(accesat:12.07.2022).

[14]CASE AT.40099 Google Android https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40099/40099_9993_3.pdf (accesat:12.07.2022).

[15]Bundeskartellamt prohibits Facebook from combining user data from different sources, https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2019/07_02_2019_Facebook.html (accesat:12.07.2022).

[16] Întrebări și răspunsuri: Actul legislativ privind piețele digitale: Asigurarea unor piețe digitale echitabile și deschise,https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/QANDA_20_2349 (accesat:12.07.2022).

15.03.2022

Crearea obiectelor de proprietate intelectuală la locul de muncă: Ce negociem?

Autor: Olesea Nastas, avocat Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații

Indiferent că vorbim despre sectorul privat sau public, din ce în ce mai mulți salariați creează sau participă la crearea obiectelor de proprietate intelectuală în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu. Prin urmare, ne-am propus să analizăm raporturile ce țin de elaborarea, protecția, remunerarea și utilizarea obiectelor de proprietate intelectuală create la locul de muncă. Ce putem și ce nu putem negocia într-o astfel de situație?

(mai mult…)

23.02.2022

Procedura cadastrală – modificări în vigoare din 14 februarie

Autor: Gicu Bloșenco, avocat stagiar Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”

La 14 februarie al anului curent au intrat în vigoare modificările la Instrucțiunea Agenției relații funciare și cadastru nr. 112 din 22-06-2005 cu privire la înregistrarea bunurilor imobile (Instrucțiunea 112/2005). Instrucțiunea 112/2005 stabilește structura şi conţinutul Registrului bunurilor imobile, modul efectuării înscrierilor în Registru, precum și aspecte de procedură cadastrală. În continuare vom sintetiza principalele prevederi de noutate, însoțindu-le cu comentarii, după caz.

(mai mult…)

24.01.2022

Clauza de dezicere: plata pentru libertatea de a ieși din contract

Autor: av. Oleg Efrim, Managing Partner Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”

Pacta sunt servanda este unul din principiile fundamentale în dreptul contractelor. Conform acestui principiu, contractul valabil încheiat are putere de lege pentru părțile contractante. Nicio parte nu poate ieși din contract în mod unilateral, decât conform înțelegerii contractuale sau în cazurile prevăzute de lege. Pornind de la principiul libertății contractelor, părțile sunt în drept să prevadă expres și limitativ temeiurile de rezoluțiune. La fel, părțile au dreptul să nu le prevadă în general sau să își rezerve dreptul de rezoluțiune fără motiv în orice moment. Potrivit art. 924 Cod civil, părțile pot să stipuleze în contract clauza de dezicere, care presupune posibilitatea de rezoluțiune  a contractului, în schimbul oferirii unei anumite prestații.

(mai mult…)

07.10.2021

Când apare obligația notificării unei concentrări economice

Autori: Ina Jimbei, doctor în drept, lector universitar, avocat Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”, Alexandra Zavtur, jurist Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”

Zilnic au loc tranzacții de vânzare a afacerilor, companiilor. Pe lângă faptul că părțile trebuie să se îngrijească de conținutul acestora, acestea trebuie să verifice dacă tranzacția lor corespunde normelor în materie de concurență și în primul rând dacă operațiunea reprezintă sau nu o concentrare economică care trebuie notificată Consiliului Concurenței. În caz de neconformare părțile implicate riscă amenzi usturătoare.

(mai mult…)

06.09.2021

Aplicarea normelor speciale la suspendarea actelor administrative individuale

Autori: av. Oleg Efrim, Managing Partener Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”, Ina Jimbei, doctor în drept, avocat Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”

Codul administrativ a introdus noi reguli privind suspendarea actelor administrative:

– Suspendarea de drept a actului administrativ prin depunerea unei cereri de suspendare;

– Competența autorității publice de a suspenda actul administrativ în cadrul procedurii prealabile;

– Posibilitatea solicitării suspendării actului înainte de depunerea acțiunii în instanța de judecată.

(mai mult…)

03.09.2021

Suspendarea executării actului administrativ vs Ordonanța provizorie

Autori: Ina Jimbei, doctor în drept, avocat, Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”, lector universitar, Elena Belei, doctor în drept, conferențiar universitar

Codul administrativ nr.116/2018 introduce noi reglementări în materia asigurării acțiunii, pe lângă suspendarea actului administrativ este introdusă o nouă instituție ordonanța provizorie.

În ceea ce urmează vom analiza specificul fiecărei instituții în parte și diferențele dintre acestea.

(mai mult…)

11.05.2021

Persoanele atrase în examinarea cauzelor de contencios administrativ (Terții)

Autor: Ina Jimbei, doctor în drept, avocat, Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”, lector universitar, Elena Belei, doctor în drept, conferențiar universitar

În contextul punerii în aplicare a noilor reguli de instrumentare a cauzelor de contencios administrativ am reiterat că foarte multe instituții de drept procesual sunt reconceptualizate, fiind reglementate altfel decât cum sunt deprinși justițiabilii, avocații și judecătorii implicați în examinările cauzelor civile de drept comun.

(mai mult…)

08.02.2021

Îmbogățirea nejustificată. Comentariu la art.1995, art. 1996 și art. 1997 din Codul civil

Autor: av. Oleg Efrim, Managing Partner Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”

Această adnotare a fost realizată pentru proiectul de adnotare academică a Codului civil – animus.md

Articolul 1995. Actele juridice încheiate cu bună-credinţă cu terţii

(1) Persoana îmbogăţită nu este obligată să întoarcă îmbogăţirea dacă:
a) în schimbul acelei îmbogăţiri, i-a oferit terţului o altă îmbogăţire; şi
b) era de bună-credinţă la acel moment.

(2) Dispoziţiile alin.(1) nu afectează drepturile părţii dezavantajate de a recupera bunul de la acel terţ pe calea acţiunii în revendicare ori de a recupera bunul în condiţiile prezentului capitol.

(3) Dispoziţiile alin.(1) nu afectează drepturile acelui terţ în caz de evicţiune conform alin.(2).

Originea reglementării: Art. VII – 6.102 DCFR

(mai mult…)

02.02.2021

Îmbogățirea nejustificată. Comentariu la art.1994 din Codul civil

Autor: av. Oleg Efrim, Managing Partner Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”

Această adnotare a fost realizată pentru proiectul de adnotare academică a Codului civil – animus.md

Secțiunea a 6-a
Mijloacele juridice de apărare
Articolul 1994. Diminuarea îmbogățirii

(1) Persoana îmbogățită nu este obligată să restituie îmbogățirea în măsura în care ea a suportat un dezavantaj prin dispunerea de îmbogățire sau în altă formă prevăzută la art.1985 (diminuarea îmbogățirii), cu excepția cazului în care persoana îmbogățită ar fi suferit dezavantajul chiar dacă nu obținea îmbogățirea.
(2) Cu toate acestea, diminuarea îmbogățirii nu se ia în considerare:
1) în măsura în care persoana îmbogățită a obținut un substitut;
2) în măsura în care persoana îmbogățită era de rea-credință la momentul diminuării îmbogățirii, cu excepția cazului:
a) când persoana dezavantajată la fel ar fi suferit o diminuare chiar dacă îmbogățirea i-ar fi fost restituită; sau
b) când persoana îmbogățită era de bună-credință la momentul îmbogățirii, diminuarea îmbogățirii a avut loc înainte de scadența obligației de a restitui îmbogățirea și diminuarea îmbogățirii a rezultat din materializarea unui risc care nu poate fi pus pe seama persoanei îmbogățite; sau
3) în măsura în care se aplică prevederile art.1991 alin.(3).
(3) Dacă persoana îmbogățită poate ridica mijlocul de apărare prevăzut de prezentul articol față de persoana dezavantajată ca urmare a dispunerii în folosul unui terț, drepturile persoanei dezavantajate față de acel terț rămân neafectate.

Adnotare:
Originea reglementării: Art. VII – 6.101 DCFR

(mai mult…)

25.01.2021

Îmbogățirea nejustificată. Comentariu la art.1992 și art. 1993 din Codul civil

Autor: av. Oleg Efrim, Managing Partner Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”

Această adnotare a fost realizată pentru proiectul de adnotare academică a Codului civil – animus.md

Articolul 1992. Valoarea bănească a îmbogățirii. Economisirea

(1) Valoare bănească a îmbogățirii se consideră suma de bani la care un transmițător și un dobânditor cu intenții reale de a încheia un contract ar fi convenit în mod valabil ca preț al acesteia. Cheltuielile suportate de furnizorul unei lucrări, unui serviciu sau unei folosințe care, conform contractului, trebuie acoperite de dobânditor sunt considerate ca parte a prețului.
(2) Economisire se consideră micșorarea bunurilor sau majorarea obligațiilor pe care persoana îmbogățită, în împrejurări specifice ei, le-ar fi suportat dacă nu obținea îmbogățirea.
(3) Valoarea bănească și economisirea se apreciază la momentul în care persoana îmbogățită a obținut îmbogățirea.

Adnotare:
Originea reglementării: Art. VII – 5.103 DCFR

(mai mult…)

20.01.2021

Îmbogățirea nejustificată. Comentariu la art.1990 și art. 1991 din Codul civil

Autor: av. Oleg Efrim, Managing Partner Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”

Această adnotare a fost realizată pentru proiectul de adnotare academică a Codului civil – animus.md

Secțiunea a 5-a
Restituirea îmbogățirii
Articolul 1990. Îmbogățirea transmisibilă

(1) Dacă îmbogățirea constă într-un bun care poate fi transmis, persoana îmbogățită este obligată să restituie îmbogățirea prin transmiterea bunului persoanei dezavantajate.
(2) În loc de a transmite bunul, persoana îmbogățită poate alege să restituie îmbogățirea prin plata valorii bănești în folosul persoanei dezavantajate dacă transmiterea ar cauza persoanei îmbogățite un efort sau cheltuieli disproporționate.
(3) Dacă bunul a fost consumat, a pierit ori a fost pierdut, dacă bunul nu îi mai aparține sau dacă persoana îmbogățită este din alte motive în imposibilitate de a transmite bunul, persoana îmbogățită este obligată să restituie îmbogățirea prin plata valorii bănești în folosul persoanei dezavantajate. În cazul în care imposibilitatea se referă la o parte a bunului sau bunul este grevat cu drepturile unui terț, persoana dezavantajă poate alege între transmiterea valorii bănești a întregului bun sau transmiterea bunului în forma în care se află, la care se va adăuga valoarea bănească a părții care lipsește.
(4) Cu toate acestea, în măsura în care persoana îmbogățită a obținut un substitut, acel substitut va constitui îmbogățirea supusă restituirii:
a) dacă persoana îmbogățită este de bună-credință la momentul când a dispus de îmbogățirea inițială sau când această îmbogățire a pierit și alege să restituie îmbogățirea pe calea transmiterii substitutului; sau
b) dacă persoana îmbogățită este de rea-credință la momentul când a dispus de îmbogățirea inițială sau când această îmbogățire a pierit și persoana dezavantajată alege să i se restituie îmbogățirea pe calea restituirii substitutului, cu condiția că această alegere nu este inechitabilă.
(5) Persoana îmbogățită se consideră de bună-credință dacă ea nu cunoștea și nu trebuia, în mod rezonabil, să cunoască faptul că îmbogățirea a fost nejustificată sau putea deveni nejustificată.

Adnotare:
Originea reglementării: Art. VII – 5.101 DCFR

(mai mult…)

21.12.2016

Cum lucrăm de sărbători? Ce spune Codul muncii?

Autor: Corina Oprea, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Se zice că e cea mai frumoasă perioadă a anului, răsună clinchet de colind și clopoței, suntem preocupați de daruri, brazi, urări, vacanțe, dor și oameni scumpi. Vrem să punem tot în regimul de „stand by” și să savurăm timpul petrecut alături de cei dragi, fără a fi preocupați de serviciu, birou sau șefi. Ei bine, ca să nu vă lăsați sâcâiți de către superiori, cu vacanțe stricate și cu frustrări puse sub brad, iată câteva nuanțe legale de care trebuie să țineți cont!

(mai mult…)

07.12.2016

Bagaje pierdute, furate sau distruse. Cum vă cereți drepturile?!

Autor: Corina Oprea, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

De câte ori v-a ticăit inima când urma să ridicați bagajul?! Știu, deseori… De regulă, dăm mulți bani pe valize bune, în speranța că vor suporta orice „vandalizare” a lucrătorilor din aeroport. Și totuși, de cele mai multe ori, nu rezistă. Pe banda rulantă vine agale o valiză, pe care o recunoașteți, știți bine că vă aparține, dar sperați că poate mai este una identică. „Nu are cum să fie așa deteriorată”, vă spune o voce din subconștient. Sau și mai rău, ajunși la destinația dorită, constatați că bagajul Dvs. nu a venit cu toate celelalte și că nu-i nici urmă de el. Bun, lăsând sentimentele deoparte, cum veți proceda în aceaste situații?

(mai mult…)

10.11.2016

Obținerea dreptului de proprietate asupra terenului aferent locuinței. Care este procedura

Autor: Olga Burea Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Legislația funciară a Republicii Moldova instituie dreptul autorității de administrare publică locală de a transmite, fără plată, în proprietate loturile de pământ de pe lângă casele de locuit, proprietarilor acestora, exclusiv în baza unei proceduri de transmitere prevăzută în Regulamentul cu privire la modul de transmitere în proprietate privată a loturilor de pământ de pe lângă casă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 984 din 21.09.1998, dar și în Regulamentul privind gestionarea resurselor funciare municipale, aprobat prin decizia Consiliului mun. Chișinău nr. 3/23 din 02.04.2013.

(mai mult…)

02.11.2016

Cu respect față de vecini!

Autor: Olga Burea Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Ipoteza pe care o avem în vedere în abordarea acestui subiect, este acea în care, conlocuirea între proprietarii vecini să fie fundamentată pe un respect reciproc și cu o toleranță pașnică. Asigurarea bunei vecinătăți este prevăzută de Constituția Republicii Moldova, care prin norma art. 42 definește cert că, „dreptul de proprietate privată obligă la respectarea sarcinilor privind protecția mediului înconjurător și asigurarea bunei vecinătăți, precum și la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii, revin proprietarului”.

(mai mult…)

26.10.2016

Tot ce nu ați știut despre publicitate

Autor: Corina Oprea, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Consum, consum, consum! Ăsta e unul dintre cuvintele reprezentative ale epocii în care trăim. Cu fiecare minut, oră, zi, an – consumăm tot mai mult. Ne fug ochii după oferte, promoții, „azi ai 50% reducere”, „buy one, get one free” și tot așa. Știți voi bine despre ce vorbim… Suntem practic „înghesuiți” de publicitate. Peste tot. La tv sau radio, în mașină, pe străzi. Panouri, pliante, afișe și tot felul de materiale publicitare.

(mai mult…)

29.09.2016

Hai să divorțăm… inteligent!

Autor: Corina Oprea, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Deși ne jurăm, în fața altarului și înaintea legii, dragoste veșnică, fidelitate fără limite, susținere „la bine și la greu”, se pare că, din păcate, deseori, și asta are un sfârșit. Divorțul… Un cuvânt cu multă însemnătate emoțională, psihologică și materială chiar. Cu toate că nimeni nu planifică să divorțeze atunci când fluturii pun stăpânire pe stomac, inimă și minte, e bine să fiți informați. Și dacă veți ajunge să faceți acest pas dificil, vă recomandăm să o faceți inteligent.

(mai mult…)

27.09.2016

NU, (nu) se poate: Clauza de neconcurență în contractele de muncă

Autor: Oleg Efrim, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Când aud de clauza de neconcurență, profesioniștii sunt tentați din prima să nege dreptul ei la existență. Încalcă libertatea de a munci, este contrară Constituției, Codul muncii nu o permite. Acestea-s doar câteva argumente. Propun să trecem peste impulsul primar de a considera că în dreptul muncii se permite doar ceea ce scrie Codul muncii. Să încercăm să privim norma constituțională, dar și legislația muncii într-o manieră caracteristică unui stat social și nu socialist.

(mai mult…)

13.09.2016

Afacere din creativitatea altora sau de ce franchisingul ar fi un start-up reușit

Autor: Ilona Panurco Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Cei care doresc să fie antreprenori, dar nu au timp sau resurse pentru a-și crea un brand, strategii de marketing, resurse umane, publicitate, aprovizionare, desfacere, apelează la franchising. Prin achiziția franchisingului, antreprenorului i se oferă posibilitatea „copierii” unei afaceri de succes de la o companie, care deține un renume pe o piață specifică. Afacerea se „copiază” la toate nivelele, inclusiv la nivel de branding, politică de marketing, politică de personal, politică de prețuri și calitate.

(mai mult…)

07.09.2016

Externalizarea serviciilor juridice – soluția optimă de reducere a costurilor administrării unei afaceri

Autor: Sabina Cerbu, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

În contextul realităților economice ale Republicii Moldova, cei care gestionează afaceri sunt orientați în a reduce costurile astfel încât să asigure eficiența, calitatea și rentabilitatea activității ce o desfășoară să nu scadă. În acest sens, multe companii de pe piață ajung să apeleze la externalizarea de servicii. La moment, cele mai externalizate servicii de pe piață sunt serviciile de IT, contabilitate, colectare de datorii și desigur, serviciile juridice. Noțiunea de externalizare vine din terminologia americană outside resourcing, cu sensul de a procura din exterior.

(mai mult…)

02.09.2016

Recipisa. Îmi vreau banii înapoi!

Autor: Corina Oprea, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

De cele mai multe ori ni se întâmplă să fim loiali, săritori la nevoie și gata să ne ajutăm prietenii, rudele, vecinii și pe cei care ne inspiră încredere, dându-le bani cu împrumut. Ce ne facem dacă avem o recipisă, dar nu ne putem întoarce banii? În continuare, vă propunem un „plan de lucru”, care vă va ajuta să recuperați banii ce vă aparțin pe deplin.

(mai mult…)

12.08.2016

Iau/Dau apartament în chirie – de la A la Z

Autor: Corina Oprea, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Că tot vara e în prag de „duminică seara”, septembrie bate-n ușă, noi începuturi se pun pe roate, facultate, job, viață nouă în regim de capitală – apartamentele-n chirie sunt la mare căutare. Mai devreme sau mai târziu cu toții ajungem să luăm un apartament în chirie, fie în timpul studenției, fie în tranziția de cumpărare a propriului spațiu locativ, fie că facem reparații/construcții în propriile case. În continuare, vă propunem un ghid informativo-juridic atât pentru cei care dau în chirie, cât și pentru cei care iau.

(mai mult…)

04.08.2016

Creditele de consum. Ce trebuie să știți atunci când aveți nevoie de bani

Autor: Sabina Cerbu, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Într-o societate de consum, necesitățile cotidiene sunt în continuă creștere, iar resursele disponibile nu sunt întotdeauna suficiente pentru a le acoperi la zi. Cât de bine nu am planifica resursele financiare, apar acele circumstanțe neprevăzute care ne fac să analizăm asupra oportunității contractării unui de credit de consum. Contractarea unui credit de consum permite echilibrarea bugetelor familiale, îmbunătățirea nivelului de trai și diverse investiții necesare pentru confortul personal sau pentru educația copiilor.

(mai mult…)

02.08.2016

Cont bancar în străinătate. Care sunt cerințele băncilor din diferite țări

Autor: Corina Oprea, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

După ce v-am prezentat informații despre condițiile în care puteți deschide un cont bancar în străinătate, este bine să cunoașteți și care sunt particularitățile/cerințele băncilor din câteva țări, cum ar fi România, Ucraina, Rusia, Italia etc.

(mai mult…)

01.08.2016

Cum să deschideți un cont bancar în străinătate

Autor: Corina Oprea, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

De frica „miliardului” stăm cu grija conturilor noastre bancare, ca să nu ne trezim într-o bună dimineață cu întrebarea: „da banii mei, unde-s?!”. Suntem tot mai tentați să ne ținem banii undeva în afară, în țări europene, în bănci sigure, dobânzi avantajoase și garanții de securitate. Ei bine, sună frumos, dar destul de dificil de realizat. Și totuși, cum deschidem un cont în străinătate? Să le luăm pe rând.

(mai mult…)

22.07.2016

Percheziția: 9 întrebări și răspunsuri

Autor: Vladislav Roșca, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Orice persoana are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale, drept garantat de art. 8 §1 al Convenției Europene pentru Drepturile Omului (CEDO) și Constituția Republicii Moldova.

Cu toate acestea, legea admite ingerință în dreptul persoanei în scopul asigurării interesului general al societății – ocrotirea ordinii publice și lupta cu criminalitatea. În acest sens, legiuitorul a reglementat prin norme imperative posibilitatea efectuării percheziției în calitate de acțiune procesuală efectuată prin constrângere, fără a avea voința sau acordul persoanei implicate. Totuși, când și cum legea permite ingerința în dreptul persoanei la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale?

(mai mult…)

19.07.2016

Malpraxisul. Cum demonstrați greșeala sau eroarea medicală și cum obțineți despăgubiri

Autor: Corina Oprea, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Subiectul sistemului medical din Republica Moldova este destul de sensibil. De cele mai multe ori, cu regret, ne este frică să mergem prin spitale și preferăm să ne vindecăm acasă. De ce? Inconștient, ne este frică fie de o diagnoză greșită, fie de o îmbolnăvire mai avansată în urma tratamentului. Știu, risc să-mi pun pe umeri toți doctorii din țară. De aceea, ne vom referi strict la lege.

(mai mult…)

08.07.2016

Dreptul asupra mărcii și acțiunile de apărare în cazul încălcării acestuia

Autor: Olga Burea Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Potrivit prevederilor art. 33 din Constituția Republicii Moldova, dreptul cetățenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor materiale și morale ce apar în legătură cu diverse genuri de creație intelectuală sunt apărate de lege.

(mai mult…)

05.07.2016

„Confort sau standard”? Ce trebuie să ofere serviciul de taxi

Autor: Corina Oprea, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

De câte ori vi s-a întâmplat să rămâneți mulțumit de calitatea serviciului de taxi, de comportamentul șoferului în trafic de atitudinea acestuia față de dvs. în calitate de client? Intuiesc răspunsul. De cele mai multe ori acesta este cu mult sub pragul normalității. Indiferent, „confort sau standard”, serviciul de taxi trebuie să corespundă anumitor norme și să respecte o serie de reguli generale stabilite de Guvern.

(mai mult…)

29.06.2016

Cât costă nervii lăsați în aeroport

Autor: Corina Oprea, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații” 

Pentru că suntem în perioada vacanțelor și tot mai mulți cetățeni aleg să călătorească cu avionul, e bine să fiți informați și pregătiți să vă apărați drepturile în fața companiilor aeriene. Dacă sunteți în situația în care zborul este anulat, suprarezervat sau întârziat considerabil, sunteți îndreptățit în a cere despăgubiri. Care sunt acestea și cum le puteți obține? Deși, aparent, dreptul pasagerilor pare a fi unul complicat și de neînțeles, regulile sunt foarte simple.

(mai mult…)

15.06.2016

Dreptul de şedere permanentă în Republica Moldova – cerinţe şi proceduri (II)

Autor: Natalia Roșca Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

După ce v-am prezentat cum și în ce condiții se obține dreptul de ședere permanentă pe teritoriul Republicii Moldova, continuăm să vă informăm despre perioada de examinare a cererii pentru obținerea acestui drept, care sunt costurile, dar și în ce cazuri se anulează și se revocă dreptul de ședere permanentă.

(mai mult…)

14.06.2016

Dreptul de şedere permanentă în Republica Moldova – cerinţe şi proceduri (I)

Autor: Natalia Roșca Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Continuăm discuţiile iniţiate la început de săptămână ce au ca obiect dreptul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova şi anume dreptul de şedere permanentă în ţara noastră.

Cine poate obţine dreptul de şedere permanentă în Moldova

Legea, şi ne referim aici la Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor, spune aşa: dreptul de şedere permanentă se acordă străinului „titular al dreptului de şedere provizorie”. Această expresie trebuie înţeleasă în sensul că la momentul acordării dreptului la şedere permanentă, străinul trebuie să deţină legal dreptul de şedere provizorie în Republica Moldova.

(mai mult…)

08.06.2016

Cum obține un cetățean străin permis de muncă în Republica Moldova

Autor: Dina Zamfirova Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Pe teritoriul Republicii Moldova străinii îşi pot desfăşura activităţile de muncă în baza unui permis de şedere provizorie în scop de muncă. Decizia privind acordarea dreptului la muncă se emite de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

(mai mult…)

07.06.2016

Dreptul de şedere provizorie în Republica Moldova – cerinţe şi proceduri (II)

Autor: Natalia Roșca Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Prelungirea dreptului de şedere provizorie: când şi cum poate fi obţinută

La expirarea termenului pentru care a fost acordat dreptul de şedere provizorie, străinul poate solicita prelungirea dreptului la şedere provizorie în Republica Moldova. Biroul de Migraţie şi Azil poate accepta prelungirea acestui drept dacă sunt respectate cumulativ următoarele cerinţe:

– străinul întruneşte în continuare condiţiile de intrare în Republica Moldova prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b), c), e) şi f) – cele care le-am enunțat anterior;

(mai mult…)

06.06.2016

Dreptul de şedere provizorie în Republica Moldova: cerinţe şi proceduri (I)

Autor: Natalia Roșca Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Într-un timp în care circulaţia transfrontalieră a populaţiei a devenit o caracteristică a societăţii contemporane, este absolut necesar să cunoaştem că aflarea legală pe teritoriul unui stat străin înseamnă respectarea anumitor condiţii, impuse prin lege de acel stat. Acest fapt este valabil şi pentru Republica Moldova. Astfel, chiar dacă fenomenul emigrării este într-o continuă creştere în ţara noastră, se atestă, totuşi, şi manifestări ale fenomenului „antonim” acestuia – imigrarea.

(mai mult…)

30.05.2016

Care este procedura de înregistrare a mărcii

Autor: Olga Burea Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații” 

Domeniul mărcii este reglementat în Republica Moldova prin Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, care definește procesul înregistrării, protecția juridică și utilizarea mărcilor. Marca înregistrată protejează modul de identificare a unui producător sau a altei surse de reputație, având drept scop deosebirea produselor și/sau serviciile unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane.

(mai mult…)

26.05.2016

Ce trebuie să cunoașteți despre moștenire (II)

Autor: Dina Zamfirova Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Termenul de acceptare a succesiunii este de 6 luni de la data deschiderii ei

Deoarece moştenirea se deschide după deces, data deschiderii succesiunii este cea a decesului celui care a lasăt moştenirea. Dovada decesului se face cu certificatul de deces sau cu hotărârea judecătorească rămasă definitivă. În cazul în care cei din primele clase nu acceptă moștenirea, moștenitorii din clasele posterioare trebuie să accepte moștenirea în partea rămasă din termenul stabilit pentru acceptare. Dacă această parte este mai mică de 3 luni, ea se prelungește cu 3 luni.

(mai mult…)

25.05.2016

Ce trebuie să cunoașteți despre moștenire (I)

Autor: Dina Zamfirova Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, în cazul decesului unei persoane, bunurile acesteia se preiau de către moştenitori prin intermediul unei proceduri succesorale care se finalizează cu emiterea, de către notar, a unui certificat de moștenitor. Moştenirea poate fi de două feluri: testamentară şi legală.

(mai mult…)

14.05.2016

Avantajele instituției medierii și domeniile de aplicare

Autor: Olga Burea Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Chiar dacă instituția medierii devine din ce în ce mai cunoscută, o parte însemnată dintre justițiabili, care au auzit de mediere, nu cunosc care sunt avantajele acesteia. Din această perspectivă, vă vom prezenta importanța și avantajele alegerii medierii pentru soluționarea conflictelor apărute. Astfel, părțile vor înțelege care este calea corectă ce urmează a fi utilizată în soluționarea conflictului apărut.

(mai mult…)

12.05.2016

Când o faptă se consideră discriminatorie și ce trebuie să întreprindeți dacă sunteți victimă a acestui fenomen

Autor: Olga Burea Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Fenomenul discriminării, cu regret, face parte din viața de zi cu zi, iar acest lucru i se poate întâmpla fiecăruia dintre noi. Pentru a nu admite acest fapt este bine de știu că toți sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială.

(mai mult…)

28.04.2016

Ce trebuie să știți dacă vecinii sunt insuportabil de gălăgioși

Autor: Olga Burea, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații” 

Tulburarea liniştii constituie contravenție ce atentează la ordinea publică și la securitatea publică, normă care este reglementată de prevederile art. 357 din Codul contravențional al Republicii Moldova și se sancționează cu amendă de la 15 la 30 unități convenționale (1 u.c. = 20 lei), aplicată persoanei fizice, sau cu amendă de la 100 la 150 u.c., aplicată persoanei juridice.

(mai mult…)

26.04.2016

Cum să vă asigurați că veți fi protejați juridic dacă oferiți un împrumut

Autor: Dina Zamfirova Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații” 

 Dacă nu-i împrumuți bani, poți pierde doar prietenul. Dacă îi împrumuți, poți pierde și banii, și prietenul, spune un proverb. Majoritatea oamenilor s-au pomenit în situația în care li s-a cerut un împrumut bănesc, dar puțini au știut cum să procedeze, astfel încât să fie protejați juridic și să-și compenseze, ulterior, valoarea împrumutului. Înainte de a împrumuta bani, încercați să identificați o sursă clară de restituire a banilor, mai ales daca vi se promite ca îi veți primi înapoi înainte de următorul salariu.

(mai mult…)

21.04.2016

Ce facem dacă ne-au inundat vecinii

Autor: Olga BureaCasa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații” 

Inundarea apartamentului de către vecinul de deasupra este o problemă frecventă pentru cei care locuiesc la bloc. Sunt cazuri în care vecinii sunt cooperanţi, iar problema se rezolvă pe cale amiabilă. Însă sunt situații în care nu e loc de „înțelegere” între vecini, în special când inundația a provocat daune materiale considerabile. Singura soluție a păgubiţilor este acţiunarea în instanţă a vecinilor de rea-credinţă.

(mai mult…)

16.04.2016

Cum ne protejăm interesele în cazul încheierii unui contract de investiții în construcția unui spațiu locativ

Autor: Saina Cerbu, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Lipsa spațiului de locuit continuă să fie o problemă în special pentru tineri. Aceștia se lasă ademeniți de publicitatea mai multor companii de construcții, care promit ridicarea blocurilor și mansardelor la prețuri avantajoase și în termeni restrânși. De asemenea, este bine cunoscut faptul că doar în mun. Chișinău sunt o sumedenie de imobile nefinalizate, lucrările de construcție fiind înghețate pentru o perioadă nedeterminată de timp.

(mai mult…)

15.04.2016

Cele mai bune rezultate se obțin acolo unde este competiție. Cum „luptăm” cu concurența neloială

Autor: Oleg Efrim, avocat Casa de avocatură Efrim, Roșca și Asociații”

În sportul de performanță, unde toți „joacă” după aceleași reguli, de cele mai multe ori câștigă cel mai bun. Și în economie, pentru a avea performanță este necesară o întrecere după anumite reguli, general valabile pentru toți. Și atunci, „campionii” vor avea notorietatea și profiturile dorite, iar consumatorii – produse/servicii de calitatea bună și la cele mai convenabile prețuri.

(mai mult…)

12.04.2016

Ce trebuie să faci pentru a recupera permisul de conducere dacă a fost suspendat

Dina Zamfirova, Casa de avocatură „Efrim, Roșca & Asociații”.

Procedura de recuperare a permisului de conducere este una anevoioasă și de durată. În cazul în care aveți deja acumulate câteva puncte de penalizare, achitați amenda la timp pentru încălcarea săvârșită. Astfel, dacă nu mai comiteți încălcări timp de 6 luni, punctele vor fi anulate. După ce expiră termenul de privare și dacă n-au mai fost comise alte încălcări, persoana care a fost privată de dreptul de a conduce trebuie:

(mai mult…)

05.04.2016

Ce trebuie să știi dacă nu ai fost tratat respectuos într-un magazin, local sau de către un taximetrist?

Autor: Sabina Cerbu, Casa de avocatură „Efrim, Roșca & Asociații”

Zi de zi apelăm la diferite servicii ale agenților privați și avem așteptarea ca acestea să fie prestate la o calitate pe măsura banilor achitați. Asta ar fi într-o lume ideală, unde clientul este respectat. Realitățile demonstrează că în Republica Moldova clientul, nu întotdeauna, este tratat cu respect.

(mai mult…)

04.04.2016

Ce faci dacă ai comandat anumite lucrări și antreprenorul întârzie să le execute?

Autor: Natalia Roșca, Casa de avocatură „Efrim, Roșca & Asociații”

Contractul prin care o parte (antreprenor) se obligă să efectueze pe riscul său o anumită lucrare celeilalte părţi (client), iar aceasta se obligă să recepţioneze lucrarea şi să plătească preţul convenit – se numeşte contract de antrepriză sau simplu – antrepriză.

(mai mult…)

03.04.2016

Ce trebuie să știi despre pedepsele pentru încălcarea regulilor circulației rutiere?

Autor: Dina Zamfirova, Casa de avocatură „Efrim, Roșca & Asociații”

De-a lungul timpului au fost realizate numeroase sondaje privind motivele ce-i determină pe oameni să încalce regulile de circulație. Răspunsurile sunt aceleași: lipsa de atenție, graba, lipsa de politețe. Nerespectarea regulilor în trafic atrage după sine pedepse, aplicate cu scopul de a disciplina și responsabiliza conducătorii auto. De aceea, este important să cunoașteți ce pedeapsă vă poate fi aplicată în funcție de gravitatea contravenției, care sunt modalitățile de evidență a lor, consecințele acumulării punctelor de penalizare, dar și modalitatea de achitare a amenzilor.

(mai mult…)

01.04.2016

Cum procedezi dacă ai cumpărat o haină și acasă ai realizat că nu îți place?

Autor: Olga Burea, Casa de avocatură „Efrim, Roșca & Asociații”

În Republica Moldova actul normativ care reprezintă baza juridică pentru protejarea de către stat a persoanelor în calitate de consumator este Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorului. Prin noțiunea de consumator se înțelege orice persoană fizică ce intenționează să comande sau să procure, sau care comandă, procură sau folosește produse, servicii pentru necesități vitale nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională.

(mai mult…)