Oleg EFRIM
partener

Oleg Efrim este avocat şi unul dintre fondatorii ERA. Oleg Efrim a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Republica Moldova, unde a obţinut licenţa şi titlul de magistru în drept.

Oleg Efrim şi-a început cariera în domeniul juridic în anul 1997, cu o activitate prodigioasă atât în sectorul comercial şi nonprofit, cât şi în sectorul public. Din acelaşi an Oleg Efrim este profesor de Drept civil la Facultatea Drept a Universităţii de Stat din Republica Moldova.

În calitatea sa de avocat, Oleg Efrim a participat la numeroase proiecte de investiţii de anvergură şi a reprezentat interesele clienţilor locali şi internaţionali în instanţele de judecată. În sectorul public, în funcţia sa de Ombudsman, viceministru şi apoi ministru al Justiţiei, Oleg Efrim a acumulat o vastă experienţă în domeniul de reglementare, cel al achiziţiilor publice şi în alte domenii aferente.

Oleg Efrim a fost nominalizat de către prestigioasa publicaţie Best Lawyers în secţiunea Litigii în anul 2009 şi de Chambers & Partners în secţiunea Soluţionarea disputelor în anul 2008.

Domeniile de expertiză ale lui Oleg Efrim sunt: investiţii, dreptul corporativ şi comercial, fuziuni şi achiziţii, proprietate intelectuală, audit juridic, achiziţii publice şi PPP-uri, reglementare, litigii comerciale şi civile.

Oleg Efrim vorbeşte limbile română, rusă şi engleză.

Vlad ROŞCA
partener

Vladislav Roşca este avocat şi unul dintre fondatorii ERA. Vladislav Roşca a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii din Oradea, Romania, ulterior obţinând titlul de magistru în drept la Academia Internaţională de Drept Economic din Republica Moldova.

Vladislav Roşca şi-a început cariera în domeniul juridic în anul 1999, reprezentând clienţi locali şi internaţionali în numeroase litigii cu diverse domenii de specializare. Vladislav Roşca deţine competenţe de excepţie şi un portofoliu impresionant de cazuri complexe şi de notorietate.

Vladislav Roşca a fost nominalizat de către prestigioasa publicaţie Best Lawyers în secţiunea Litigii în anii 2009 şi 2010, precum şi de Chambers & Partners în secţiunea Litigii în anii 2013 şi 2014.

Domeniile de expertiză ale lui Vladislav Roşca sunt: dreptul corporativ şi comercial, piaţa de capital, proprietăţi imobiliare, insolvabilitate, audit juridic, arbitraj comercial, litigii comerciale şi civile, contencios administrativ şi probleme de drept penal.

Ilona PANURCO
consultant senior

Ilona Panurco are funcţia de consultant senior şi este responsabilă de departamentul consultanţă în cadrul ERA. Anterior colaborării cu ERA, Ilona Panurco a oferit consultanţă şi asistenţă juridică în afaceri şi investiţii în cadrul uneia dintre cele mai mari companii din BigFour.

Ilona Panurco obţinut licenţa în drept la Universitatea de Stat din Republica Moldova, iar ulterior titlul de magistru în Drept internaţional al afacerilor la Central European University şi World Law Institute al Universităţii Emory din Budapesta, Ungaria.

Ilona Panurco a contribuit la sondajele World Bank Doing Business între anii 2008 – 2013 şi Word Bank Survey Women Business and the Law în anii 2011 şi 2012.

Domeniile de expertiză ale Ilonei Panurco sunt: investiţii, corporativ şi comercial, fuziuni şi achiziţii, reorganizări, lichidări, piaţa de capital, concurenţă şi ajutor de stat, proprietăţi imobiliare, audit juridic, achiziţii publice şi PPP, arbitraj comercial.

Ilona Panurco vorbeşte limbile română, rusă, engleză şi franceză.

Sabina CERBU
Avocat Asociat

Sabina Cerbu este avocat asociat în echipa ERA. Sabina Cerbu a obţinut licenţa şi titlul de magistru în drept la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Republica Moldova. Ulterior Sabina Cerbu a obţinut şi titlul de magistru în drept şi economie la Facultatea de Drept a Universităţii Erasmus din Rotterdam, Olanda şi la Facultatea de Economie a Universităţii din Bologna, Italia.

Anterior colaborării cu ERA, Sabina Cerbu a activat în sectorul public şi cel privat, deţinând poziţii de rang înalt atât în cadrul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova cât şi în cadrul uneia dintre cele mai mari companii de telefonie mobilă din ţară.

Sabina Cerbu a făcut stagii profesionale în cadrul American Bar Association Europe and Eurasia Law Initiative/Moldova şi în Congresul SUA, Camera Reprezentanţilor.

Domeniile de expertiză ale Sabinei Cerbu sunt: investiţii, drept corporativ, piaţa de capital, proprietăţi imobiliare, audit juridic, achiziţii publice şi PPP, litigii.

Sabina Cerbu vorbeşte limbile română, rusă, engleză şi franceză.

Corina OPREA
Avocat Asociat

Corina Oprea este avocat asociat în echipa ERA.  A obținut licența și titlul de magistru în drept economic la Academia de Studii Economice din Moldova. În paralel, Corina Oprea are studii în jurnalism, fiind absolventa Școlii de Studii Avansate în Jurnalism din Republica Moldova.

Corina Oprea a activat în domeniul privat, în sectorul petrolier, precum și în domeniul non-profit, pe filiera politicilor de tineret și drepturilor omului. Concomitent, mai bine de 1 an, a dus o rubrică juridică în „Ziarul de Gardă” scriind articole juridice explicative.

Domeniile de expertiză ale Corinei Oprea sunt: litigii comerciale și civile, insolvență, domeniul corporativ, drepturile omului, contencios administrative, drept electoral.Corina Oprea vorbește limba română, rusă, engleză și spaniolă.

Ina DODICA
Consultant

Ina Dodica este consultantul în echipa ERA. Ina a obținut titlul de licențiat în drept la Universitatea de Stat în Republica Moldova. De asemenea, Ina a obținut titlul de magistru în dreptul Uniunii Europene la Universidad Carlos III de Madrid (Spania) și alt titlu de magistru în Arbitrajul și Buisness-ul Internațional la American University Washington College of Law (SUA).

Ina a lucrat la Judecătoria Botanica din Chișinău, American University Washington College of Law și la Banca Mondială în Washington D.C. Domeniile de expertiză ale Inei sunt: arbitrajul internațional comercial, arbitrajul internațional investițional, dreptul internațional public, drept corporativ, achizițiile publice și auditul juridic.

Ina vorbește următoarele limbi: româna, rusa, engleza, spaniola și ucraineana.

Marin BALTĂ
Avocat Asociat

Marin Baltă este avocat asociat în echipa ERA.

A obținut licența și titlul de magistru în Drept la Universitatea de Stat din Moldova.

În paralel, a obținut licența și titlul de magistru în Științe economice, specializarea Finanțe corporative și asigurări, la Universitatea de Stat din Moldova.

Anterior colaborării cu ERA, a activat în sectorul privat deținînd funcții în domeniul economico-financiar, precum și a oferit consultanță juridică și a reprezentat interesele clienților în calitate de avocat.

Domeniile de expertiză sunt: dreptul corporativ și comercial, dreptul financiar și fiscal, dreptul muncii, investiții, proprietăți imobiliare, contencios administrativ, litigii comerciale și civile, mediere.

Vorbește limbile română, rusă și engleză.

Tinca BODIU
Avocat Asociat

Tinca Bodiu deține calitatea de Avocat Asociat în cadrul ERA. Tinca Bodiu a obținut licența și titlul de magistru în drept la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. În anul 2014 a obținut licența de avocat. A activat în mediul de afaceri, deținând funcția de jurist superior în cadrul unei societăți comerciale.

Tinca Bodiu și-a început cariera în domeniul privat, obținând cunoștințe în domeniile elaborării actelor juridice și negocierii contractelor comerciale, legislației muncii, activitatea zonelor economice libere și dreptului concurenței.

Domeniile de expertiză ale Tincăi Bodiu sunt: litigii comerciale și civile, insolvabilitate, drept corporativ, transport și expediție și mediere comercială.

Tinca Bodiu vorbește limbile română, engleză și rusă.

Natalia ROŞCA
consultant

Natalia Roşca este consultant în echipa ERA. Natalia Roşca a obţinut licenţa şi titlul de magistru în drept la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Republica Moldova.

Anterior colaborării cu ERA, Natalia Roşca a activat în sectorul public, acumulând o experienţă impresionantă în cadrul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, cu o specializare în domeniul elaborării actelor normative, a tehnicii legislative, precum şi în alte domenii de drept public. Natalia Roşca a participat la elaborarea a numeroase acte normative de importanţă naţională.

Domeniile de expertiză ale Nataliei Roşca sunt: proprietatea intelectuală, reglementare, tehnică legislativă, achiziţii publice, cercetări, mediere şi litigii de drept public.

Natalia Roşca vorbeşte limbile română, rusă şi franceză.

Olga BUREA
consultant

Olga Burea este consultant în cadrul ERA. Olga Burea a obţinut licenţa şi titlul de magistru în Drept penal la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Republica Moldova.

Olga Burea şi-a început cariera în domeniul public în anul 2001, activând şi contribuind la îndeplinirea actului de justiţie şi la elaborarea proiectelor de acte judiciare. Anterior colaborării cu ERA, Olga Burea a asigurat implementarea proiectelor, proceselor, activităţilor şi mecanismelor din cadrul aparatului central al Ministerului Justiţiei, precum şi ale subdiviziunilor şi instituţiilor subordonate acestuia.

Domeniile de expertiză ale Olgai Burea sunt: insolvabilitate şi lichidare, reglementare, achiziţii publice, mediere şi conflicte din domeniul dreptului civil, familial şi penal.

Olga Burea vorbeşte limbile română, rusă şi engleză.

Dina ZAMFIROVA
consultant

Dina Zamfirova este consultant juridic în cadrul ERA. Dina a obţinut licenţa şi titlul de magistru în Drept Internațional la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Republica Moldova.

Anterior colaborării cu ERA, Dina Zamfirova a activat în sectorul public, acumulând o experienţă esențială în cadrul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, cu specializare în domeniul notariatului, precum și înregistrării de stat a actelor de stare civilă. În activitatea sa a participat la elaborarea mai multor acte normative ce ține de profesia notariatului, avînd și stagiu profesional în acest domeniu.

Domeniile de expertiză ale Dinei Zamfirova sunt: procedura notarială, succesiunea, dreptul de proprietate, conflicte din domeniul dreptului civil, familial, dreptul la muncă a cetățenilor străini.

Dina Zamfirova vorbește limbile română, rusă, engleză și franceză.