04.04.2016

Ce faci dacă ai comandat anumite lucrări și antreprenorul întârzie să le execute?

Autor: Natalia Roșca, Casa de avocatură „Efrim, Roșca & Asociații”

Contractul prin care o parte (antreprenor) se obligă să efectueze pe riscul său o anumită lucrare celeilalte părţi (client), iar aceasta se obligă să recepţioneze lucrarea şi să plătească preţul convenit – se numeşte contract de antrepriză sau simplu – antrepriză.

Antrepriza se referă atât la producerea sau transformarea unui bun, cât şi la obţinerea unor rezultate ce urmează a fi predate clientului în rezultatul efectuării unor lucrări. Lucrările de antrepriză pot consta în confecţionarea unui lucru, elaborarea unui proiect de arhitectură, construcţia unui imobil etc., dar şi la prestarea serviciilor, cum ar fi reparația electrocasnicelor, instalațiilor etc.

În cadrul raporturilor de antrepriză, pe lângă calitatea lucrărilor efectuate, la fel de important este și respectarea termenului de executare a lucrării, stabilit de comun acord de către antreprenor şi client.

Este bine de ştiut că executarea unei lucrări în termenul convenit de părţi este o condiţie protejată prin lege şi anume, prin Codul civil al Republicii Moldova şi prin Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor.

În calitate de client, Dvs. trebuie să cunoaşteţi că, în comun cu antreprenorul, puteţi conveni asupra diferitor termene – asupra unui termen general de executare; iar în caz de necesitate, şi asupra termenului de începere a lucrărilor; asupra termenului de executare a unor părţi din lucrare; asupra termenului de finisare a lucrării. În urma stabilirii acestor termene, Clientul are dreptul să ceară respectarea lor, iar antreprenorul are obligaţia să asigure respectarea termenelor în cauză.

Termenele stabilite la început pot fi modificate doar cu acordul comun – atât al dumneavoastră, cât şi al antreprenorului. Termenele modificate doar de către una dintre părţi, fără a avea acordul celeilalte faţă de noile termene, nu sunt obligatorii pentru cealaltă parte.

În cazul în care antreprenorul nu a început la timp executarea lucrării sau dacă, în timpul executării lucrării, a devenit clar că lucrarea nu va fi îndeplinit în termenul pe care l-aţi convenit sau dacă  termenul de executare a lucrării a expirat, iar antreprenorul nu a prezentat lucrarea spre recepţionare, Dvs. sunteţi în drept:

– fie să fixaţi antreprenorului un nou termen, în cadrul căruia el trebuie să înceapă şi/sau să finalizeze executarea lucrării, precum şi să cereţi reducerea preţului pentru lucrare;
– fie să reziliaţi contractul de executare a lucrării şi să solicitaţi repararea prejudiciului care v-a fost cauzat prin încălcarea termenelor de începere şi/sau finalizare a executării lucrării.

Pretenţiile clientului referitoare la nerespectarea termenelor de executare a lucrării nu vor fi satisfăcute, dacă antreprenorul va demonstra că tergiversarea s-a produs din motive de forţă majoră. La recepţionarea lucrării este indicat să se întocmească o declaraţie prin care clientul acceptă lucrarea, cu sau fără rezerve.