NOUTĂŢI
1 noiembrie 2017

ERA a cooptat doi avocați și un jurist în echipă sa

Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații” și-a mărit echipele de consultanță și litigii, cu doi avocați și un jurist. Suntem bucuroși să anunțăm că avocații Tinca Bodiu și Marin Baltă, dar și juristul Maxim Macovei fac parte din echipa ERA.

În cadrul firmei de avocatură, Tinca Bodiu ocupă poziția de avocat asociat. A obținut licența și titlul de magistru în drept la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Din 2014 deține licență de avocat. Tinca Bodiu a activat în mediul de afaceri, unde a ocupat funcția de jurist superior în cadrul unei societăți comerciale. Domeniile de expertiză, în care este specializată, sunt: litigii comerciale și civile, insolvabilitate, drept corporativ, transport și expediție și mediere comercială.

Marin Baltă este cel de-al doilea avocat asociat cooptat în echipa ERA. A obținut licența și titlul de magistru în drept la Universitatea de Stat din Moldova. În paralel, Marin Baltă are licență și titlul de magistru în Științe economice, specializarea Finanțe corporative și asigurări, la Universitatea de Stat din Moldova. Înainte de a fi parte a echipei ERA, Marin Baltă a activat în sectorul privat, unde a ocupat funcții în domeniul economico-financiar. La fel, a oferit consultanță juridică și a reprezentat interesele clienților în calitate de avocat. Domeniile de expertiză, în care este specializat, sunt: dreptul corporativ și comercial, dreptul financiar și fiscal, dreptul muncii, investiții, proprietăți imobiliare, contencios administrativ, litigii comerciale și civile, mediere.

Maxim Macovei ocupă poziția de consultat. Este licențiat în drept la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Maxim Macovei este cofondatorul European Law Students’ Association (ELSA) şi, anterior, a deţinut poziţia de preşedinte al Asociației. A reprezentat, doi ani consecutiv,  Univeristatea de Stat din Moldova, în cadrul celui mai prestigios concurs a studenţilor de la drept din România – ”Hexagonul Facultăţilor de Drept”. Domeniile sale de expertiză sunt litigii civile şi comerciale, dreptul comercial şi corporativ, drept civil, audit juridic.

Back to the list
O
10 octombrie 2017

Au fost modificate LEGEA NR. 180/2008 „Cu privire la migrația de muncă” și LEGEA NR. 200/2010 „Privind regimul străinilor în Republica Moldova”

Modificările și completările la Legea nr. 180/2008 cu privire la migrația de muncă și Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova au intrat în vigoare dn 06 octombrie 2017. Modificările sunt menite să optimizeze procesul de perfectare a actelor în vederea acordării/prelungirii dreptului la muncă și a dreptului de ședere provizorie în scop de muncă a străinilor angajați în Republica Moldova.

Dreptul la muncă servește temei pentru legalizarea șederii provizorii în scop de muncă a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova. Acesta se acordă direct de către autoritatea competentă pentru ocuparea forței de muncă, iar dreptul de ședere se acordă de către autoritatea competentă pentru străini, actele fiind depuse doar la ghișeul unic al acesteia.

Detalii gasiți aici: http://www.era.md/wp-content/uploads/2017/11/Sumar-ERA-2.pdf

Back to the list
O
6 septembrie 2017

ERA își extinde echipa și recrutează un specialist în drept corporativ și comercial.

Cerințe față de candidat:

–              absolvent al unei facultăți de drept;

–              experiență de minim 3 ani ca jurist/consultant într-o societate/organizație sau ca avocat;

–              o bună cunoaștere a dreptului material (corporativ și comercial în mod special);

–              excelente abilități de comunicare în limbile română si/sau rusă și engleză;

–              jucător de echipă;

–              responsabil, dinamic, creativ, ambițios și care își permite nebunia de a gândi cu mintea lui;

–             capacitate de a lucra sub presiune și de folosire eficientă a timpului;

–             orientarea spre rezultat.

Avantaje:

–              experiența în avocatura/consultanța de afaceri;

–              studii în domeniul economic și/sau financiar;

–              cunoștințe și experiență în domeniul fiscal;

–              cunoașterea limbii ruse și/sau limbii engleze la nivel avansat

–              experiența în organizațiile internaționale;

Responsabilități:

–              efectuarea cercetărilor juridice pe anumite subiecte;

–              asistența în chestiuni ce țin de activitățile societăților comerciale;

–              suport în procesul de elaborare a contractelor comerciale;

–              implicarea în diferite activități de negociere, tranzacționare etc;

–              respectarea politicii interne a firmei.

Beneficii:

–              formare profesională continuă;

–              posibilitatea de a participa în proiecte regionale și internaționale;

–              oportunitatea de a lucra într-o echipă tânără, dinamică și inovatoare;

–              salariu competitiv.

Cum aplicați?

Candidații care se potrivesc profilului sunt încurajați să-și manifeste disponibilitatea de a face parte din echipa ERA, prin expedierea CV-ului și a unei scrisori de intenție la adresa electronică careers@era.md (subiect: „Corporate lawyer”) pînă la 25 septembrie 2017.

ERA își rezervă dreptul de a invita la interviu doar candidații considerați eligibili. ​

Back to the list
O
5 septembrie 2017

PROGRAM PRO BONO DE ASISTENȚĂ ȘI CONSULTANȚĂ JURIDICĂ PENTRU TINERII DIN DOMENIUL IT

Biroul asociat de avocați „EFRIM, ROȘCA și Asociații” anunță demararea Programului de consultanță și asistență juridică pro bono, pentru tineri care lansează afaceri în sectorul IT – „Legal Tech Start-Up”.

ERA lansează „Legal Tech Start-Up” cu încrederea că va putea susține comunitatea tinerilor antreprenori din Republica Moldova. Având în vedere că fenomenul afacerilor din sectorul IT este relativ la început, iar tehnologia avansează înaintea cadrului legal, ERA vrea să contribuie la dezvoltarea industriei start-up-urilor din sectorul IT. Beneficiarii programului vor avea răspunsuri exprese, pentru a diminua potențialele riscuri juridice.

Programul este deschis tuturor tinerilor interesați, dedicați, ambițioși și cu dorință de a fi vocea unei schimbări în industria IT din Republica Moldova.

Sunt considerați eligibili tinerii care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

-sunt cetățeni ai Republicii Moldova;

-au vârsta între 18 și 35 de ani;

-au ideea unui produs inovativ (bun sau serviciu) în sectorul antreprenorial IT;

-sunt hotărâți să treacă de la idee la înființarea unei afaceri;

-înaintează o cerere de a beneficia de Program.

La Program vor putea aplica și tinerii care au lansat deja un start-up. Condiția este că acesta este în sectorul antreprenorial IT și are o vechime de maxim 6 luni.

Programul se desfășoară timp de 6 luni, începând cu 6 septembrie 2017.

Cererile sunt recepționate pe toată durata Programului.

Persoanele interesate de a aplica la Program vor trebui să depună o cerere scrisă (în formă liberă), pe suport de hârtie, la sediul ERA sau o pot expedia la adresa electronică probono@era.md.

ERA nu va reprezenta beneficiarii în instanța de judecată, în caz de litigii.

Pentru oricare alte informații suplimentare în privința Programului, nu ezitați să ne contactați:

Str. București 72, mun. Chișinău, MD-2012, Republica Moldova

Tel.: (+373 22) 238 301; Fax.: (+373 22) 238 303

E-mail:probono@era.md; Web site: http://www.era.md/

Detalii despre Program le gasiți aici:

http://www.era.md/wp-content/uploads/2017/09/PRO-BONO.pdf

Back to the list
O
28 august 2017

Opinie juridică cu privire la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (amendarea cadrului normativ cu privire la activitatea specială de investigaţii

Stimate Domnule viceministru,

Urmare a  solicitării Nr. 03/8405 din 31 iulie 2017, biroul asociat de avocaţi „EFRIM, ROŞCA şi Asociaţii” a examinat proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (privind activitatea specială de investigaţii) şi Vă transmite în anexă opinia sa.

Anexă: http://www.era.md/wp-content/uploads/2017/09/Legal-Opinion-.pdf

 

Vă asigurăm de înalta noastră consideraţiune.

 

 

 
Back to the list
O