NOUTĂŢI
10 octombrie 2017

Au fost modificate LEGEA NR. 180/2008 „Cu privire la migrația de muncă” și LEGEA NR. 200/2010 „Privind regimul străinilor în Republica Moldova”

Modificările și completările la Legea nr. 180/2008 cu privire la migrația de muncă și Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova au intrat în vigoare dn 06 octombrie 2017. Modificările sunt menite să optimizeze procesul de perfectare a actelor în vederea acordării/prelungirii dreptului la muncă și a dreptului de ședere provizorie în scop de muncă a străinilor angajați în Republica Moldova.

Dreptul la muncă servește temei pentru legalizarea șederii provizorii în scop de muncă a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova. Acesta se acordă direct de către autoritatea competentă pentru ocuparea forței de muncă, iar dreptul de ședere se acordă de către autoritatea competentă pentru străini, actele fiind depuse doar la ghișeul unic al acesteia.

Detalii gasiți aici: http://www.era.md/wp-content/uploads/2017/11/Sumar-ERA-2.pdf

 

Back to the list
O