NOUTĂŢI
16 decembrie 2016

Para-juriștii, încurajați să creeze o Asociație: Doar astfel veți reuși să vă promovați serviciile și să obțineți rezultate mari

Peste 30 de para-juriști comunitari au participat astăzi la prima activitate din cadrul proiectului „Consolidarea rețelei de para-juriști comunitari” – „Oportunitatea asocierii para-juriștilor”. În cadru evenimentului, s-a discutat despre posibilitatea creării unei asociații a para-juriștilor comunitari, despre modul de organizare a unei asociații obștești, principiile de funcționare a acesteia, dar și modalitățile de accesare a resurselor oferite de donatori.

(mai mult…)

Back to the list
O
14 decembrie 2016

BAA „Efrim, Roșca și Asociații” și Fundația Soros-Moldova lansează Proiectul „Consolidarea rețelei de para-juriști comunitari”

Fundația Soros-Moldova și Biroul asociat de avocați „Efrim, Roșca și Asociații” (ERA) lansează proiectul comun „Consolidarea rețelei de para-juriști comunitari”. Scopul proiectului este de a îmbunătăți capacitățile profesionale ale para-juriștilor prin asocierea acestora și promovarea culturii serviciilor pro-bono prestate de avocați în cazuri de litigare strategică identificate de parajuriști.

În prezent, rețeaua para-juriștilor se confruntă cu probleme de durabilitate financiară și sustenabilitate. Resursele bugetare de stat alocate rețelei sunt insuficiente pentru a le acoperi necesitățile de instruire continuă pe diferite domenii specifice de interes pentru beneficiarii din comunitate. De asemenea, membrii rețelei în mare parte nici nu se cunosc între ei, nu au un for de comunicare directă care să le permită identificarea soluțiilor pe cauze și probleme concrete. Situația curentă îi impune să depășească problemele în mod individual în măsura posibilităților, fapt ce se soldează cu greșeli frecvente.

De aceea, în cadrul proiectului „Consolidarea rețelei de para-juriști comunitari” se va pune accent pe:
• dezvoltarea culturii asociative şi oferirea suportului tehnic pentru asocierea profesională a para-juriştilor;
• dezvoltarea abilităţilor profesionale ale para-juriştilor în consultarea pe cazuri concrete (back-up lawyers);
• litigarea strategică pro bono pe cazuri preluate de la para-jurişti;
• promovarea culturii şi mecanismelor pro bono în mediul profesional al avocaţilor.

Proiectul „Consolidarea rețelei de para-juriști comunitari” intenționează să consolideze rețeaua para-juriștilor prin crearea unei Asociații Naționale a Para-juriștilor din Republica Moldova. Existența unei Asociații profesionale va spori capacitățile de advocacy ale rețelei para-juriștilor, indispensabile dezvoltării instituției para-juristului și afirmării acesteia în calitate de partener de încredere al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS). Totodată, va oferi mai multă vizibilitate impactului pozitiv generat de serviciile gratuite furnizate de para-juriști în comunitățile rurale.

În cadrul acestui proiect, ERA se va axa pe implicarea para-juriștilor în apărarea și promovarea intereselor lor corporative, va contribui la îmbunătățirea capacităților de abilitare juridică a para-juriștilor pe domenii specifice, promovarea asistenței juridice pro bono ca formă a serviciilor juridice prestate de avocați, diminuarea discriminării îndreptată împotriva diverselor grupuri marginalizate în rezultatul litigiilor cu caracter strategic.

Durata proiectului este de 11 luni. În această perioadă, vor fi organizate instruiri pentru para-juriști pe domenii specifice, va fi oferită asistența necesară în procesul de asociere, va fi facilitată comunicarea cu autoritățile publice, va fi asigurată reprezentarea în instanțe a beneficiarilor parajuriștilor. La fel, va fi analizat cadrul normativ și practica judiciară relevantă și elaborate propuneri de politici publice etc.

Mai mult, ERA, prin litigare strategică, va atrage cât mai mulţi susţinători pentru cauzele pe care le va litiga şi, prin urmare, va influenţa organele de stat competente/vizate să întreprindă măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea cadrului legal, instituţional sau a practicilor existente în ceea ce priveşte abordarea anumitor probleme din domeniul drepturilor omului.

Totodată, urmează să fie creat un program de mentorat pentru para-juriști din partea unui grup de avocați licențiați. Astfel, para-juriștii vor fi instruiți pe subiecte specifice în funcție de necesitățile unor grupuri specifice de beneficiari (de ex.: consumatori de droguri HIV/SIDA, populația de etnie romă, lucrătorii sexului comercial etc.), vor fi elaborate buletine informative pe tematici specifice, va fi asigurată interacțiunea on-line și în regim real între para-juriști și un grup de avocați licențiați.

Rețeaua de para-juriști a fost creată în anul 2010. În acest timp, mii de oameni au reușit cu ajutorul parajuriștilor să-și rezolve problemele de ordin juridic cu care s-au confruntat, fie că a fost vorba despre moștenire, divorț, asistență socială sau dreptul la proprietate.

Astăzi, rețeaua numără în jur de 40 de para-juriști comunitari din diferite zone rurale ale ţării. Pentru mai multe informații despre serviciile parajuriștilor comunitari, puteți afla pe www.parajurist.md.
Proiectul „Consolidarea rețelei de para-juriști” este implementat de Biroul asociat de avocați „Efrim, Roșca şi Asociații” și este co-finanțat de Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova.

Back to the list
O