03.04.2016

Ce trebuie să știi despre pedepsele pentru încălcarea regulilor circulației rutiere?

Autor: Dina Zamfirova, Casa de avocatură „Efrim, Roșca & Asociații”

De-a lungul timpului au fost realizate numeroase sondaje privind motivele ce-i determină pe oameni să încalce regulile de circulație. Răspunsurile sunt aceleași: lipsa de atenție, graba, lipsa de politețe. Nerespectarea regulilor în trafic atrage după sine pedepse, aplicate cu scopul de a disciplina și responsabiliza conducătorii auto. De aceea, este important să cunoașteți ce pedeapsă vă poate fi aplicată în funcție de gravitatea contravenției, care sunt modalitățile de evidență a lor, consecințele acumulării punctelor de penalizare, dar și modalitatea de achitare a amenzilor.

Dacă sunteți șofer și ați fost oprit de către agentul rutier pentru a fi verificat, trebuie să știți că aveți dreptul să fiți informat în privinţa numelui, prenumelui, funcţiei agentului de circulaţie, autorităţii pe care o reprezintă. Acesta este obligat să vă prezinte legitimaţia și să vă informeze despre temeiul legal al opririi, ce normă a fost încălcată, precum şi încadrarea juridică a faptei imputate, în conformitate cu legislaţia penală sau contravenţională.

De asemenea, aveți dreptul să faceți cunoştinţă cu probele ce dovedesc faptul încălcării legislaţiei, inclusiv cele constatate cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate, și să contestați legalitatea acţiunilor agentului de circulaţie, precum şi actele de constatare încheiate de către agentul rutier.

Așadar, pentru încălcarea regulilor circulației rutiere, puteți fi pedepsit cu amendă și puncte de penalizare, în dependență de gravitatea încălcării și dacă aceasta nu constituie o infracțiune. Punctele de penalizare reprezintă sancțiunea cu caracter complementar pe lângă amenda care constituie sancțiunea principală. Numărul minim de puncte de penalizare ce poate fi aplicat este 2, iar cel maxim – 6.

Dacă timp de jumătate de an acumulați 15 puncte de penalizare, agentul de circulație va transmite cauza în instanța de judecată pentru a fi luată decizia de privare de dreptul de a conduce autovehicolul, pentru o perioadă de la 6 la 12 luni.

În cazul în care nu mai acumulați alte puncte de penalizare pe parcursul a șase luni, acestea se vor anula de la data primirii sau după ispășirea pedepsei. Dacă ați fost amendat pentru încălcarea regulilor de circulație, trebuie să știți că, potrivit Codului Contravențional al Republicii Moldova, puteți achita jumătate din amenda stabilită, dacă o plătiți în cel mult 72 de ore din momentul stabilirii ei.

Amenda se stabileşte în unităţi convenţionale (1 u.c.=20 lei) și se aplică persoanelor fizice în mărime maximă de 150 unităţi convenţionale. Neachitarea amenzii, în decursul a 30 de zile de la data stabilirii, poate fi înlocuită de către instanţa de judecată, cu dublarea amenzii sau alte sancțiuni prevăzute în Cod.

Totodată, este interesantă logica de aplicare a pedepselor în spiritul responsabilizării contravenienților. Astfel, șoferii care încalcă regulile rutiere ar putea fi lipsiţi de punctele de penalizare dacă achită amenda în 72 de ore, însă nu vor mai putea beneficia de reducerea de 50% din valoarea totală a amenzii prevăzută de lege.

Semne de întrebare apar și la achitarea amenzilor din domeniul circulaţiei rutiere. Acestea pot fi plătite în orice instituţie bancară din ţară, însă trebuie să știți că nu toate Băncile sunt conectate la sistemul informaţional al Direcţiei poliţie rutieră. De aceea, ar fi bine să vă informați dacă instituția bancară la care intenționați să achitați amenda are conexiune la Sistemul informațional sus-menționat. Altfel, este necesar, în mod obligatoriu, să faceți dovada achitării amenzii (bonul de plată) la poliţia rutieră. Ulterior, agentul constatator, în baza bonului de plată, va efectua manual modificările necesare în baza de date.

Lista Băncilor din Republica Moldova la care este posibilă achitarea în regim on-line (fără prezentarea la poliţia rutieră a bonului de plată) a amenzilor rutiere o găsiți pe site-ul pr.gov.md. Informația despre faptul dacă ați fost documentat de către organele de resort pentru încălcarea legislației rutiere, precum și aplicațiile utile pentru obținerea notificărilor privind încălcările rutiere înregistrate, o gasiți pe site-ul igp.gov.md.

Fotografiile cu automobilele parcate neregulamentar pot fi încărcate pe pagina web igp.gov.md, la rubrica „Ajută poliția”/„Martor ocular”.