05.07.2016

„Confort sau standard”? Ce trebuie să ofere serviciul de taxi

Autor: Corina Oprea, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

De câte ori vi s-a întâmplat să rămâneți mulțumit de calitatea serviciului de taxi, de comportamentul șoferului în trafic de atitudinea acestuia față de dvs. în calitate de client? Intuiesc răspunsul. De cele mai multe ori acesta este cu mult sub pragul normalității. Indiferent, „confort sau standard”, serviciul de taxi trebuie să corespundă anumitor norme și să respecte o serie de reguli generale stabilite de Guvern.

În Republica Moldova, serviciul de transport, inclusiv cel în regim taxi, este reglementat de către Hotărârea Guvernului nr. 854 din 28.07. 2006 cu privire la Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje. Organizarea transporturilor în regim de taxi se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale – municipii şi primării.

Astfel, taximetristul funcționează în baza unei autorizații emise de administrația publică locală, el având niște obligații de interes public atunci când exercită această funcție. Așadar:

Mai mult, șoferul de taxi este obligat:

– să dispună şi să prezinte organelor abilitate cu funcţii de control documentele pe baza cărora este permisă desfăşurarea activităţii (menționate mai sus);

– să dispună de certificate de competenţă profesională a conducătorilor auto, eliberate de centrele de instruire licenţiate pe baza programelor coordonate de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale;

– în cazul staţionării forţate înaintea încheierii rutei din cauza unor defecte tehnice sau a unui accident rutier, să efectueze transbordarea pasagerilor în alt taxi;

– să recepţioneze, să plaseze şi să elibereze bagajele;

– să aibă aspect îngrijit şi să menţină curăţenia şi ordinea la locul de lucru şi în salon;

– să întreţină mijlocul de transport în starea tehnică şi sanitară corespunzătoare;

– să fie politicos şi amabil cu pasagerii, intransigent faţă de neajunsurile în deservirea pasagerilor şi să le lichideze neîntârziat.

Șoferului de taxi îi este interzis:

– să plece în cursă fără documentaţia de parcurs şi fără documentele care certifică dreptul de transport al pasagerilor;

– să transporte mai mulţi călători decât numărul de locuri prevăzut în paşaportul tehnic eliberat de uzina producătoare;

– să transporte în salon obiecte neprevăzute de condiţiile tehnice, piese de schimb şi recipiente cu lichide tehnice;

– să fumeze în salon, să folosească aparate audio şi video dacă pasagerii au obiecţii;

– să utilizeze telefonul mobil în timpul conducerii mijlocului de transport.

Comportamentul pasagerului în taxi

Ei bine, nu doar șoferul are obligații pe umeri, dar și dvs., în calitate de pasager, trebuie să cunoașteți că este interzis:

– să distrageți atenţia şoferului de la conducerea mijlocului de transport în timpul deplasării;

– să transportați obiecte ascuţite şi de tăiat, arme de foc fără huse sau neambalate, substanţe otrăvitoare, explozive, toxice, uşor inflamabile, caustice şi rău mirositoare, precum şi obiecte care ar putea murdări îmbrăcămintea altor pasageri şi salonul mijlocului de transport;

– să fumați şi să consumați băuturi alcoolice, să călătoriți în stare de ebrietate şi cu îmbrăcăminte murdară, care ar putea murdări alţi pasageri şi banchetele;

– să activați mecanismele de deschidere şi închidere a uşilor, în afara cazurilor de evitare a avariilor şi a accidentelor;

– să scoateți mâinile şi capul prin ferestrele deschise;

– să folosiți utilajul de avariere fără necesitate, în afara cazurilor excepţionale;

– să deschideți uşile autovehiculului în cazul opririi sau staţionării înainte de a se asigura că nu există nici un pericol;

– să aruncați din vehicul orice obiecte.

Ce condiții trebuie „să îndeplinească” un taxi

Pentru transportul de persoane şi bunuri în regim de taxi, sunt admise autovehiculele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

– sunt dotate cu aparate de taxat legalizate (înregistrate în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare şi incluse în Registrul unic al maşinilor de casă şi de control), verificate metrologic şi înregistrate la organul fiscal teritorial;

– sunt dotate cu lampă taxi în stare de funcţionare;

– aparatul de taxat intră în funcţiune doar în momentul în care a fost activat de dispozitivul de comandă.

Un alt aspect important este că autoturismele utilizate ca taxiuri trebuie să fie de culoarea stabilită de fiecare companie în parte şi să aibă înscrieri vizibile de la distanţă privind tarifele de transport aplicate. Dotarea exterioară a taxiului constă într-o lampă taxi, de culoare galbenă, cu înscrisul „TAXI” pe faţă şi spate, aprinsă permanent în timpul programului de lucru, care conţine două lămpi suplimentare, de culori diferite, a căror semnificaţie, văzute din faţă, este următoarea:

– în stânga, o lampă de culoare roşie care, atunci când este aprinsă, indică poziţia „Ocupat” a taxiului;

– în dreapta, o lampă de culoare verde care, atunci când este aprinsă, indică poziţia „Liber” a taxiului.

Lampa TAXI poate fi dimensionată astfel încât pe părţile ei laterale să se poată înscrie vizibil datele de identificare ale agentului transportator şi numărul de apel telefonic al operatorului dispecer care îl deserveşte. Indicaţiile lămpii taxi trebuie să aibă corespondent, vizibil pentru client, în aparatul de taxat. Destul de rar se întâlnesc mașini atât de bine „echipate”, ceea ce înseamnă că nu toate corespund preverilor Regulamentului Guvernului. Mai mult, mașinile personale care staționează prin stații cu inscripția „TAXI” sunt ilegale și periculoase chiar.

E bine să știți: Din păcate, sunt convinsă că astfel de abateri sunt destul de frecvente. Dacă, de exemplu, în România există o lege destinată taximetriei, în care sunt stabilite expres sancțiunile care urmează să le fie aplicate taximetriștilor, în Republica Moldova sunt aplicabile regulile generale cu privire la protecția consumatorului. Și dacă ați trăit pe propria piele experiența unui serviciu necalitativ din partea taximetriștilor, sunați operatorul și faceți o plângere/depuneți o reclamație.

Ulterior, adresați o plângere la Agenția pentru Protecția Consumatorului, anexând copia reclamației, dar și dovezile care pot confirma deplasarea cu acel operator de taxi (spre exemplu bonul eliberat de către taximetrist). Sunteți în drept să cereți despăgubiri companiilor de taxi, în funcție de prejudiciul sau neplăcerea pe care aceștia v-au creat-o.