01.08.2016

Cum să deschideți un cont bancar în străinătate

Autor: Corina Oprea, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

De frica „miliardului” stăm cu grija conturilor noastre bancare, ca să nu ne trezim într-o bună dimineață cu întrebarea: „da banii mei, unde-s?!”. Suntem tot mai tentați să ne ținem banii undeva în afară, în țări europene, în bănci sigure, dobânzi avantajoase și garanții de securitate. Ei bine, sună frumos, dar destul de dificil de realizat. Și totuși, cum deschidem un cont în străinătate? Să le luăm pe rând.

Pentru început, trebuie să știți că băncile nu sunt obligate să deschidă conturi bancare. Acestea sunt libere să decidă dacă vă acceptă sau nu solicitarea. Este vorba despre o decizie strict comercială. Înainte de a deschide un cont, banca trebuie să îşi cunoască potenţialii clienţi și îi selectează riguros. În general, există cel puţin trei motive pentru care o bancă poate refuza deschiderea conturilor pentru cetăţeni din alte ţări. Și anume:

– cel mai simplu este că banca nu lucrează cu nerezidenţii;

– al doilea motiv este legat de lipsa unor documente solicitate de bancă. Majoritatea băncilor cer ca titularul de cont să desfăşoare o activitate în ţara respectivă.

– cel de-al treilea motiv este legat de riscul băncii în atragerea de fonduri şi excludem din start aici sursele suspecte de provenienţă a banilor.

Refuzul este acceptabil doar dacă există o justificare comercială valabilă. În UE, băncile nu au voie să manifeste discriminare faţă de cetăţenii europeni, pe motiv de naţionalitate. Și totuși, întruniți criteriile necesare, bani aveți. Dar asta nu e suficient. De ce? Potrivit Legii privind reglementarea valutară, rezidenţii Republicii Moldova au dreptul să deschidă conturi în străinătate, curente sau de depozit, cu autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei (BNM). Excepție fac doar:

– conturile deschise de către persoanele fizice rezidente pentru perioada aflării lor temporare în străinătate;

– conturile deschise pe numele reprezentanţelor persoanelor juridice rezidente în scopul asigurării activităţii acestor reprezentanţe;

– conturile destinate efectuării în străinătate a operaţiunilor aferente investiţiilor directe şi a operaţiunilor cu bunuri imobile, în cazul în care deschiderea acestor conturi de către investitori este obligatorie conform legislaţiei statului străin în care se efectuează operaţiunile;

– conturile deschise de către băncile licenţiate din ţară, pe numele lor, în scopul desfăşurării activităţilor financiare.

Mai mult, la 18 octombrie 2015 a intrat în vigoare Regulamentul BNM cu privire la conturile deponenților în străinătate. Astfel, potrivit normelor acestui Regulament:

– Deschiderea conturilor în străinătate de către persoanele fizice rezidente conform art. 13 alin. (5) lit. d) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 se efectuează numai pentru perioada aflării lor temporare în străinătate. La întoarcerea din străinătate, în legătură cu expirarea termenului de aflare temporară în străinătate, aceste conturi trebuie să fie închise, iar soldurile acestora – repatriate. În cazul în care rezidentul intenționează să utilizeze contul menționat după întoarcerea din străinătate, acesta, până la întoarcerea din străinătate, urmează să obțină autorizația BNM.

– Înregistrarea, păstrarea şi utilizarea mijloacelor băneşti în/din conturile deschise în străinătate, fără autorizare din partea BNM, se efectuează de către rezidenţi în conformitate cu scopurile pentru care acestea au fost deschise.

– În cazul în care rezidentul intenţionează să efectueze o operaţiune valutară, care conform Legii privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21.03.2008 este supusă autorizării de către BNM, iar pentru realizarea acestei operaţiuni se preconizează utilizarea unui cont în străinătate, (care poate fi deschis numai după obţinerea autorizaţiei BNM), rezidentul este obligat, concomitent cu cererea de autorizare a operaţiunii valutare, să depună şi cererea de eliberare a autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate. BNM este în drept de a autoriza deschiderea contului în străinătate, dacă aceasta a decis de a autoriza operațiunea valutară pentru efectuarea căreia se preconizează deschiderea contului în străinătate.

Astfel, pentru obţinerea autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate, solicitantul prezintă la Banca Naţională a Moldovei o cerere tip, la care se anexează:  Examinarea de către BNM  a cererii de eliberare a autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate

BNM decide referitor la eliberarea autorizaţiei sau refuzul de a elibera autorizaţia în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de eliberare a autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate.

BNM este în drept să autorizeze deschiderea contului în străinătate sau să refuze autorizarea deschiderii acestuia, ţinînd cont de obiectivul fundamental al BNM, de condiţiile curente ale pieţei monetare, de credit şi valutare, de situaţia balanţei de plăţi a Republicii Moldova, de prevederile legislaţiei în vigoare, inclusiv privind repatrierea mijloacelor băneşti în urma tranzacţiilor de export/import.

Drept temeiuri pentru refuzul de a elibera autorizaţia servesc, de asemenea: a) neprezentarea setului integral de documente conform prevederilor prezentului regulament; b) necorespunderea documentelor prezentate cu cerinţele prezentului regulament; c) aplicarea de către BNM faţă de solicitant-prestatorul SPR a măsurilor de remediere aferente deschiderii de către prestatorul SPR a conturilor în alte instituţii; d) prezentarea de documente ce conţin informaţii neautentice sau contradictorii; e) neîncadrarea solicitantului în condiţiile de autorizare.

În cazul refuzului de eliberare a autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate, BNM informează în scris solicitantul despre acest fapt, indicând motivul refuzului.

BNM examinează cererea repetată de eliberare a autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate, ţinând cont de motivele refuzului, precum şi verificând înlăturarea acestora de către rezident (dacă aceasta depinde de rezident).

Autorizarea deschiderii contului în străinătate se efectuează prin eliberarea de către BNM a autorizaţiei corespunzătoare.

În autorizaţie BNM poate specifica, inter alia, operaţiunile care pot fi efectuate în/din conturile deschise de către rezidenţi în străinătate, limitele soldurilor şi termenul de păstrare a mijloacelor în aceste conturi, alte condiţii ce ţin de gestionarea şi închiderea conturilor în cauză.