26.04.2016

Cum să vă asigurați că veți fi protejați juridic dacă oferiți un împrumut

Autor: Dina Zamfirova Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații” 

 Dacă nu-i împrumuți bani, poți pierde doar prietenul. Dacă îi împrumuți, poți pierde și banii, și prietenul, spune un proverb. Majoritatea oamenilor s-au pomenit în situația în care li s-a cerut un împrumut bănesc, dar puțini au știut cum să procedeze, astfel încât să fie protejați juridic și să-și compenseze, ulterior, valoarea împrumutului. Înainte de a împrumuta bani, încercați să identificați o sursă clară de restituire a banilor, mai ales daca vi se promite ca îi veți primi înapoi înainte de următorul salariu.

Contractul de împrumut își găsește temeiul legal în Codul Civil. Definiția contractului, așa cum apare ea în Cod, spune: „prin contractul de împrumut o parte (împrumutător) se obligă să dea în proprietate celeilalte părţi (împrumutatul) bani sau alte bunuri fungibile, iar aceasta se obligă să restituie banii în aceeaşi sumă sau bunuri de acelaşi gen, calitate şi cantitate la expirarea termenului pentru care i-au fost date”.

Cum se face dovada acestui contract? 

Codul Civil nu stipulează expres că împrumutul banilor trebuie făcut în formă scrisă, însă este bine să știți că, în cazul apariției unui litigiu, nerespectarea formei scrise pentru împrumut, lipseşte părţile de dreptul de a solicita proba cu martori pentru confirmarea valabilităţii contractului. De aceea, atunci când oferiți un împrumut a cărui valoare depășește 1000 de lei, recomandăm forma scrisă – fie forma autentică (deși nu este obligatorie), fie act sub semnătură privată.

Faptul încheierii contractului de împrumut în formă scrisă poate fi demonstrat și printr-un înscris, semnat de părţi, prin solicitarea scrisă din partea împrumutatului de amânare a termenului achitării împrumutului, prin scrisoarea de garanţie cu afirmaţia că împrumutul va fi restituit sau alte dovezi, semnate de partea care le-a expediat.

Este important să știți că recipisa sau alt înscris nu pot servi drept temei pentru încasarea sumei împrumutului, dacă aceste înscrisuri nu conţin informaţii despre părţile contractului de împrumut şi despre suma concretă a împrumutului. Așadar, identificați-vă în recipisă cu datele din buletin și indicați suma exactă a împrumutului (preferabil să fie scrisă cu litere). Aveți grijă să fie aplicată semnătura și data eliberării recipisei.

Se poate percepe dobânda? 

Contractul de împrumut este gratuit dacă legea sau contractul nu prevede altfel. Trebuie să știți că în cazul în care omiteți să stabiliți în contractul de împrumut clauze referitoare la dobândă, nu puteți pretinde plata unei dobânzi. Potrivit art. 871 alin.(1) Cod Civil, împrumutatul urmează să restituie împrumutul în termenul şi în modul stabilite în contract. Conform art. 872 alin.(1) Cod Civil, în cazul în care împrumutatul nu restituie în termen împrumutul, împrumutătorul poate cere pentru întreaga sumă datorată o dobândă de întârziere în mărimea prevăzută la art. 619 Cod Civil, dacă legea sau contractul nu prevede altfel.

De asemenea, în contractul de împrumut puteți stabili o clauză penală, ceea ce presupune că împrumutatul, în cazul neexecutării obligaţiei, urmează să vă remită o sumă de bani sau un alt bunDacă ați convenit asupra acestei clauze, în mod obligatoriu, se va face în scris, prin asta părţile evaluează anticipat prejudiciul (art.624 Cod Civil). Se atenţionează că nerespectarea formei scrise a înţelegerii cu privire la penalitate atrage nulitatea clauzei penale şi, respectiv, imposibilitatea încasării acesteia.

Dați cu împrumut bani sau bunuri doar atunci când persoana vă inspiră încredere a priori și nu uitați că nerespectarea formei scrise a contractului de împrumut, în valoare mai mare de 1000 de lei, lipseşte părţile de dreptul de a solicita, în caz de litigiu, proba cu martori pentru confirmarea valabilităţii acestuia.