07.06.2016

Dreptul de şedere provizorie în Republica Moldova – cerinţe şi proceduri (II)

Autor: Natalia Roșca Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Prelungirea dreptului de şedere provizorie: când şi cum poate fi obţinută

La expirarea termenului pentru care a fost acordat dreptul de şedere provizorie, străinul poate solicita prelungirea dreptului la şedere provizorie în Republica Moldova. Biroul de Migraţie şi Azil poate accepta prelungirea acestui drept dacă sunt respectate cumulativ următoarele cerinţe:

– străinul întruneşte în continuare condiţiile de intrare în Republica Moldova prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b), c), e) şi f) – cele care le-am enunțat anterior;

– nu a intervenit, pe perioada şederii în Republica Moldova, vreunul dintre motivele de nepermitere a intrării pe teritoriul Republicii Moldova prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c), d), e), g), h) şi i);

– posedă document de trecere a frontierei de stat valabil în perioada pentru care solicită prelungirea dreptului de şedere în Republica Moldova;

– solicită prelungirea dreptului de şedere în acelaşi scop pentru care i s-a acordat viza şi dreptul de şedere în al cărui temei se află pe teritoriul Republicii Moldova;

– a respectat anterior scopul pentru care i s-a aprobat şederea în Republica Moldova;

– face dovada spaţiului de locuit pe toată perioada pentru care solicită prelungirea dreptului de şedere provizorie, precum şi dovada asigurării medicale, în modul stabilit.

Cererea prin care se solicită prelungirea dreptului de şedere provizorie se depune, de asemenea, la Biroul Migraţie şi Azil, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care i s-a aprobat şederea. La ea se anexează aceleaşi acte care trebuie anexate la cererea de solicitare a dreptului de şedere provizorie.

Procedura de examinare a cererii de prelungire a dreptului de şedere provizorie este aceeaşi ca şi în cazul examinării cererii de acordare a acestui drept. Trebuie să menţionăm că, în cazul examinării cererii de prelungire a dreptului de şedere provizorie, solicitantul poate fi chemat la interviu, iar neprezentarea în termen din motive imputabile acestuia poate constitui motiv de respingere a cererii.

Cât costă dreptul de şedere provizorie

Conform Legii nr. 200 privind regimul străinilor, examinarea cererii de acordare şi a celei de prelungire a dreptului de şedere provizorie se face contra unei taxe de stat stabilite prin lege, şi anume prin Legea taxei de stat nr. 1216. Taxa de stat pentru examinarea unei cereri de acordare sau de prelungire a dreptului de şedere provizorie de către Biroul de Migraţie şi Azil este de 180 de lei.

Punem în evidenţă faptul că examinarea cererii de acordare/prelungire a dreptului de şedere provizorie este un serviciu prestat contra plată. În consecinţă, suplimentar taxei de stat, străinul care solicită acordarea sau prelungirea dreptului de şedere provizorie va achita şi costul acestui serviciu, care se stabileşte de Guvern.

Actul prin care se stabilesc costurile serviciilor prestate de Biroul Migrație și Azil este Hotărârea Guvernului nr. 896 pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate contra plată, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia.

Conform ultimelor date, costul serviciului de examinare a cererii de acordare/prelungire a dreptului de şedere provizorie într-un termen de 30 de zile este de 90 de lei. În cazul în care se doreşte examinarea acestor cereri într-un termen de până la 10 zile – costul de examinare creşt. Astfel:

– pentru examinarea cererii de acordare a dreptului de şedere provizorie este de 169 de lei, iar

– pentru examinarea cererii de prelungire a dreptului de şedere provizorie – 179 de lei.

Acestea, însă, nu sunt ultimele cheltuieli pe care trebuie să le facă un străin în drumul său spre dreptul de şedere provizorie. După ce a obţinut o decizie pozitivă de la Biroul de Migraţie şi Azil, străinul va trebui să obţină permisul de şedere provizorie, fără de care nu va putea să confirme dreptul său legal de şedere în Republica Moldova. Pentru aceasta, se va adresa la Î.S. „CRIS „Registru”, fie la unul din oficiile sale teritoriale, unde va trebui să achite, pentru serviciile prestate, tarifele stabilite prin ordinul ministrului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. Conform ultimelor date, costurile acestor servicii ale Î.C. „CRIS „Registru” variază în funcție de termenul în care a fost solicitată prestarea serviciului.

Astfel, pentru confecţionarea permisului de şedere provizorie:

– în 30 zile calendaristice: 350 lei + 50 lei

– în 15 zile calendaristice: 530 lei + 50 lei

– în 5 zile lucrătoare: 880 lei + 50 lei

– în 24 ore: 1050 lei + 50 lei

– în 8 ore: 1230 lei + 50 lei

pentru confecționarea permisului de ședere provizorie în caz de pierdere, furt sau deteriorare:

–  în 30 zile calendaristice: 350 lei + 50 lei

–  în 15 zile calendaristice: 530 lei + 50 lei

– în 5 zile lucrătoare: 880 lei + 50 lei

– în 24 ore: 1050 lei + 50 lei

– în 8 ore: 1230lei + 50 lei

Făcând nişte calcule estimative, constatăm că acordarea dreptului de şedere provizorie va costa, minim 670 de lei.

Informaţii detaliate cu privire la procedura de acordare şi prelungire a dreptului de şedere provizorie, taxe şi tarife, precum şi modele de acte necesare pentru solicitarea dreptului de şedere provizorie pot fi obţinute, examinând pagina web oficială a Biroului Migraţie şi Azil sau, bineînțeles, studiind Legea nr. 200 privind regimul străinilor în Republica Moldova, Hotărârea Guvernului nr. 765 cu privire la aprobarea listei documentelor de călătorie acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei de stat a Republicii Moldova și celelalte acte normative numite mai sus.