30.06.2016

ERA va implementa un proiect privind consolidarea profesiei de parajurist

Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații” a fost selectată de către Fundația Soros-Moldova pentru elaborarea unei Foi de Parcurs (Roadmap) privind instituţionalizarea profesiei de parajurist, asocierea profesională a acestora şi consolidarea sistemului de finanţare.

Astfel, experții ERA vor analiza în ce măsură actualul sistem răspunde necesităților juridice ale populaţiei, în special ale celor mai vulnerabile grupuri sociale. În baza analizei, se vor elabora recomandări și soluții pentru îmbunătățirea sistemului de acordare a serviciilor juridice primare prin intermediul reţelei parajuriştilor.

De asemenea, echipa ERA va analiza şi va expune avantajele şi dezavantajele instituţionalizării profesiei de parajurist, inclusiv statutul juridic, admiterea în profesie, angajarea/contractarea serviciilor, regimul fiscal şi de asigurare socială, cumulul de profesii, incompatibilităţi, conflicte de interese. Ulterior, vor fi propuse diferite forme juridice de organizare a Asociaţiei Parajuriştilor.

În sarcina experților mai este analiza practicii internaționale în domeniul acordării serviciilor juridice prin intermediul parajuriștilor, dar și a riscurile ce pot apărea în procesul de instituționalizare.

La final, ERA va elabora o Foaie de Parcurs, care va identifica ariile majore de intervenţie şi îmbunătăţire a sistemului de acordare a serviciilor juridice primare prin intermediul reţelei parajuriştilor, va stabili paşi concreţi pentru procesul de instituţionalizare şi constituire a Asociaţiei Parajuriştilor.

Documentul de politici va fi destinat în primul rând factorilor de decizie naţionali, respectiv Ministerului Justiţiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, dar şi potenţialilor donatori naţionali sau internaţionali, interesaţi să susţină serviciile de asistenţă juridică primară din ţară.

Parajuristul este persoana care se bucură de o înaltă stimă din partea comunităţii, are studii juridice incomplete sau studii superioare complete, nu practică activitate de avocat şi care, după o instruire specială, este calificat să acorde asistenţă juridică primară membrilor comunităţii. În prezent, 32 de parajuriști comunitari activează în tot atâtea localități rurale din toată țara.

Activitățile din cadrul proiectului implementat de ERA se înscriu în Parteneriatul regional pentru abilitarea juridică a categoriilor sociale defavorizate din Moldova – Shared Framework on Legal Empowerment in Moldova, gestionat de Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova, în parteneriat cu Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, având finanțarea Fundațiilor pentru o Societate Deschisă.