10.11.2016

Obținerea dreptului de proprietate asupra terenului aferent locuinței. Care este procedura

Autor: Olga Burea Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Legislația funciară a Republicii Moldova instituie dreptul autorității de administrare publică locală de a transmite, fără plată, în proprietate loturile de pământ de pe lângă casele de locuit, proprietarilor acestora, exclusiv în baza unei proceduri de transmitere prevăzută în Regulamentul cu privire la modul de transmitere în proprietate privată a loturilor de pământ de pe lângă casă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 984 din 21.09.1998, dar și în Regulamentul privind gestionarea resurselor funciare municipale, aprobat prin decizia Consiliului mun. Chișinău nr. 3/23 din 02.04.2013.

În sensul Regulamentelor prenotate, loturile de pământ de pe lângă casă sunt trecute în proprietate:

– proprietarilor caselor de locuit cu drept de proprietate individuală;

– proprietarilor caselor de locuit cu drept de proprietate comună în devălmășie;

– proprietarilor caselor de locuit cu drept de proprietate comună în diviziune.

Totuși trebuie să știți că unele terenuri aferente caselor nu pot fi  transmise în proprietate privată. Și anume:

– terenurile aferente  caselor de locuit cu mai multe  apartamente privatizate,

– loturile de pământ de pe lângă casă, aflate în folosință provizorie a cetățenilor.

În momentul deținerii calității de proprietar asupra casei și doriți să obțineți gratuit în  proprietate  privată terenul de  pe lângă  casă, este bine să cunoașteți detaliile ce se referă la procedura de obținere a titlului de proprietate asupra terenului solicitat. Pentru început, înaintați o cerere în scris la Primăria localității, cu solicitarea atribuirii lotului și eliberarea titlului de proprietate, care va fi însoțită de următoarele acte:

– contractul de dare în folosință a terenului pe termen nelimitat sau documentul de atribuire a terenului pentru construcția și exploatarea casei de locuit;

– documentul ce confirmă dreptul de proprietate asupra casei (după caz: titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren, eliberat de autoritățile administrației publice locale, certificatul de moștenire, contractul de vânzare-cumpărare, contractul de donație, contractul de schimb, contractul de arendă și altele).

Ce urmeză după? Cererea, cu toate actele necesare, este primită și înregistrată imediat de către persoana responsabilă din cadrul organului administrației publice locale. Ulterior, se purcede spre examinare de către comisia funciară și, în funcție de caz, se emite una din următoarele decizii:

– acceptarea cererii cu inițierea procedurii de pregătire a actelor pentru transmiterea terenului;

– respingerea cererii în cazul nerespectării condițiilor prevăzute delegislația în vigoare,  cu indicarea motivului de respingere a cererii;

– amânarea cererii pentru obținerea unor informații suplimentare, necesare problemei.

În cazul acceptării cererii, comisia funciară asigură efectuarea lucrărilor necesare și, în termen de 10 zile, autoritatea administrației publice locale emite decizia cu privire la atribuirea terenurilor în proprietatea privată, efectuează înscrierea în registrul cadastral al deținătorilor de terenuri și eliberează titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren. După caz, în decizie poate fi stabilită servitutea asupra terenului aferent casei de locuit, pentru a nu bloca accesul vecinilor sau publicului la acest teren. În cazul refuzului cererii, se emite decizia de refuz prin care se indică detaliat motivul refuzului. Deși obțineți o decizie de refuz, uzați de dreptul de ataca această decizie în instanța judecătorească în conformitate cu legislația. Atenție! Autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului solicitat se realizează în strictă respectare a procedurii instituite, iar ocuparea nelegitimă duce la răspunderea persoanei vinovate. De notat și faptul că, terenul aferent casei de locuit individuale, asupra căruia lipsesc documentele doveditoare pentru suprafețele deținute legal, se vând proprietarilor caselor de locuit, la preț normativ, care se calculează conform anexei la Legea privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului. Este bine să știți că:

– Atribuirea repetată în proprietate privată a terenurilor cetățenilor în scopurile indicate mai sus, se efectuează contra plată. Prețul inițial de vânzare a terenuluinu va fi mai mic decât prețul normativ al pământului calculat în baza tarifelor stabilite de legislația în vigoare.

– Se admite atribuirea repetată, fără plată, a terenurilor, cetățenilor a căror proprietate funciară a fost distrusă în rezultatul calamităților naturale.

Rețineți! Pentru a exclude o eventuală decizie de refuz și/sau amânare, se recomandă să analizați normele legislației în vigoare, dar și regulamentele menționate mai sus, care prevăd detaliat procedura de obținere a titlului de proprietate asupra terenului solicitat. La fel, se recomandă să fiți prezenți în momentul examinării cererii depuse.