02.09.2016

Recipisa. Îmi vreau banii înapoi!

Autor: Corina Oprea, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

De cele mai multe ori ni se întâmplă să fim loiali, săritori la nevoie și gata să ne ajutăm prietenii, rudele, vecinii și pe cei care ne inspiră încredere, dându-le bani cu împrumut. Ce ne facem dacă avem o recipisă, dar nu ne putem întoarce banii? În continuare, vă propunem un „plan de lucru”, care vă va ajuta să recuperați banii ce vă aparțin pe deplin.

Din momentul în care datoria indicată în recipisă a ajuns la scadență (la termenul de plată), înștiințați-vă datornicul că „ceasul datoriei” a venit și că trebuie să vă întoarcă banii. Desigur, ar fi bine să o faceți amical, diplomat, politicos și să-i spuneți că îl așteptați să vină cu banii.

Dacă datornicul Dvs. nu este receptiv și nu vă întoarce banii în termen, chiar după ce l-ați anunțat verbal, îi trimeți o notificare/somație/scrisoare în care, într-o formă oficială, îl înștiințați să vă întoarcă datoria pe care o are față de Dvs. în baza recipisei. În această notificare, acordați-i un termen (de exemplu, 7 zile) pentru a returna datoria și preîntâmpinați-l că, în caz contrar, vă veți adresa în instanța de judecată, iar pe lângă datoria de bază, va trebui să achite și o dobândă legală prevăzută de art. 619 Cod Civil, cheltuieli de judecată și cheltuieli de asistență juridică. Vă recomandăm să trimiteți această nortificare cu aviz recomandat de recepție. Ulterior, aceasta va servi drept dovadă că scrisoarea a ajuns la destinatarul datornic.

Dacă a trecut termenul suplimentar pe care i l-ați oferit, iar persoana ce vă datorează bani nu a răspuns în niciun fel sau nu are de gând să vă întoarcă banii, adresați-vă în instanța de judecată cu o cerere de încasare a datoriei. În cerere trebuie să descrieți circumstanțele de fapt care au dus la existența litigiului și să anexați toate probele care fac dovada datoriei: copia recipisei, copia avizului de expediere/recepție a scrisorii, alte acte ce confirmă datoria.

De reținut! Trebuie să cunoașteți că în acest caz va trebui să achitați o taxă de stat în mărime de 3 % din valoarea acțiunii (suma pe care o pretindeți). Drept exemplu, dacă solicitați să fie încasată datoria în mărime de 120.000 de lei, taxa de stat pe care o veți achita va fi de 3.600 lei. Acești bani îi veți încasa înapoi din contul datornicului după finalizarea procesului.

Vă atenționăm că puteți fi expus la varii situații: datornicul să nu recunoască datoria, scrisul sau semnătura, să nu aibă resurse financiare suficiente din care să vă întoarcă banii, să pretindă ca v-a întors banii etc. Indiferent de suma de bani pe care ați dat-o cu împrumut, adresați-vă unui profesionist care vă va ajuta să vă întoarceți banii, legal și corect.

Dacă instanța de judecată constată că într-adevăr ați dat un împrumut, care nu a fost restituit, aceasta va dispune să fie încasat din contul datornicului datoria, dobânda și toate cheltuielile de judecată. Iar în cazul în care acesta nu vă achită banii, așteptați 30 de zile din momentul pronunțării hotărârii și solicitați instanței de judecată să vă elibereze titlul executoriu. Acest lucru poate fi posibil doar dacă hotărârea primei instanțe nu a fost contestată cu apel.

Cu titlul executoriu, vă adresați unui executor judecătoresc, care va urmări datoria Dvs. Executorul judecătoresc va verifica totalitatea bunurilor (inclusiv conturile bancare) de care dispune datornicul, și după caz va aplica sechestre pe acestea, pentru ca ulterior să vă întoarcă suma care v-o datorează.

Important: Ar mai fi o posibilitate prin care să vă încasați datoria. Să vă adresați în instanța de judecată în procedura în ordonanță. Este un procedeu mai simplificat, fără ședințe de judecată în care să fiți citați, judecătorul luând decizia după intima sa convingere. În procedura în ordonanță, veți achita taxa de stat în mărime de 50 % din acele 3% pe care le achitați în ordine generală. Scrieți o cerere motivată, anexând probele ce fac dovada datoriei, inclusiv dovada achitării taxei de stat. Judecătorul va emite o ordonanță pe care o va expedia datornicului. Dacă în termen de 10 zile acesta nu-și onorează obligația de plată, instanța vă va trimite un exemplar al ordonanței, care servește ca titlu executoriu, și urmează a acționa exact ca în cazul descris mai sus.

Indiferent de cale pe care o alegeți, este important să cunoașteți că legea vă pune la dispoziție suficiente mecanisme de a vă primi înapoi banii dați cu împrumut. Și în acest caz, pentru o soluție mai de succes apelați la serviciile unui avocat, care vă va ușura semnificativ munca și bătăile de cap.

Vă recomandăm, atunci când veți da bani cu împrumut, încheiați un contract (eventual autentificați-l notarial) și evitați recipisele. Totuși, dacă ajungeți să dați bani cu împrumut, fără a semna contract, recipisa trebuie să fie scrisă de mâna persoanei care ia banii cu împrumut, indicați suma în cifre și în litere, scrieți termenul la care aceasta este obligată să vă întoarcă banii. Recipisa trebuie să mai conțină și datele de identificare a celui ce se împumută și să fie semnată de către acesta. Și nu uitați de termenul de prescripție! Puteți solicita încasarea datoriei în termen de 3 ani de la data când acesta trebuia să vă întoarcă banii, or de la ultima achitare (dacă vă achită datoria în rate).