NOUTĂŢI
26 October 2016

Tot ce nu ați știut despre publicitate

Autor: Corina Oprea, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Consum, consum, consum! Ăsta e unul dintre cuvintele reprezentative ale epocii în care trăim. Cu fiecare minut, oră, zi, an – consumăm tot mai mult. Ne fug ochii după oferte, promoții, „azi ai 50% reducere”, „buy one, get one free” și tot așa. Știți voi bine despre ce vorbim… Suntem practic „înghesuiți” de publicitate. Peste tot. La tv sau radio, în mașină, pe străzi. Panouri, pliante, afișe și tot felul de materiale publicitare.

Vă propunem un exercițiu. Gândiți-vă pentru câteva secunde – Cât sunt de legale toate astea? Adevărul e că, rar găsim timp pentru a răscoli printre legi și regulamente. De asta, haideți să ne informăm. Așadar, cum trebuie să fie publicitatea pentru a nu încălca legea? Pentru început, e bine să știți că există o lege destinată publicității, în care sunt toate prevederile despre cum trebuie să fie publicitatea. Așadar, dacă pe lângă consumator mai sunteți și întreprinzător/businessman, trebuie să țineți cont de anumite aspecte legale, atunci când doriți să plasați o publicitate. În funcție de „locația” unde va fi plasată publicitatea dvs., trebuie să îndepliniți anumite condiții.

Publicitatea exterioară

La acest subiect ne vom opri puțin mai mult. Publicitatea exterioară se realizează prin sisteme de comunicare vizuală ce includ afişe, panouri, standuri, instalaţii şi construcţii (situate separat sau pe pereţii şi acoperişurile clădirilor), firme tridimensionale, firme luminoase, tablouri suspendate electromecanice şi electronice, alte mijloace tehnice.

Amplasarea publicităţii exterioare se admite cu permisiunea organuluirespectiv  al administraţiei publice locale, adică a primăriei, coordonată în prealabil, conform procedurii ghişeului unic, cu: a) subdiviziunea teritorială a Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne; b) organul teritorial al Direcţiei Drumurilor, în cazul amplasării publicităţii pe arterele rutiere din afara localităţilor; c) organul respectiv de conducere al Căii Ferate din Moldova, în cazul amplasării publicităţii în zona de expropriere a căii ferate.

Cum obținem autorizația de Primărie?

Potrivit Regulamentului provizoriu privind autorizarea și amplasarea dispozitivelor de publicitate, a publicității exterioare, firmelor (inscripții și imagini exterioare) în mun. Chișinău din 03 mai 2007, solicitantul depune la Direcția generală arhitectură, urbanism și relafii funciare (D.G.A.U.R.F) un demers, prin care solicită autorizarea plasării dispozitivului publicitar, completând toate datele din formularul cererii tip, însoțit de o fotografie cu vederea generală a locului de plasare solicitat și schița de proiect a dispozitivului de publicitate. Ulterior responsabilii din secția ,,Peisaj urban și reclamă” a D.G.A.U.R.F., verifică datele prezentate, posibilitatea plasării dispozitivului de publicitate în locul solicitat, după care locul și denumirea (numele) solicitantului se introduce în baza de date și în schema electronică a mun. Chișinău. Un reprezentant al secției menționate va merge în teren, să determine locul exact de plasare aldispozitivului publicitar. Informația respectivă este fixată în pașaportul amplasării dispozitivului publicitar.

Cererea și pașaportul amplasării dispozitivului publicitar sunt coordonate cu arhitectul-șef al mun. Chișinău (sau adjunctul lui), după care se înregistrează.

Cererea este valabilă timp de trei luni din momentul înregistrării ei (termen stabilit pentru elaborarea Certificatului de urbanism, a documentației de proiect, pentru efectuarea coordonărilor necesare și elaborarea Autorizației de construire și amplasare a publicității exterioare). Pe timpul valabilității cererii, alte cereri pentru același loc de publicitate nu se admit.

Important! Amplasarea publicităţii exterioare pe clădiri şi alte construcţii aflate în proprietate privată se coordonează cu organele teritoriale de arhitectură şi nu necesită autorizarea specială a autorităţilor administraţiei publice locale. Acum că ne-am clarificat nițel cu aspectele tehnice, să trecem la cele ce bat la ochi. Care, de altfel, sunt la fel de importante. Așadar, ca să fie perfect legală, publicitatea dvs. trebuie:

– să fie loială şi onestă. Mai exact, se consideră neonestă publicitatea care: a) discrediteazăpersoanele fizice şi juridice ce nu se folosesc de mărfurile cărora li se face publicitate; b) conţine comparaţii  incorecte ale mărfurilor cărora li se face publicitate cu  mărfuri similare ale altui agent economic, precum şi afirmaţii sau imagini care lezează onoarea, demnitatea sau  reputaţia profesională a concurentului; c) conţine imagini ale unor persoane, referiri la ele sau descrieri ale proprietăţii acestora, fără consimţămîntul lor prealabil, prin metode ce lasă impresia confirmării de către persoanele în cauză a conţinutului informaţiei publicitare;

– să fie identificată fără cunoştinţe speciale şi fără utilizarea de mijloace tehnice;

– nu trebuie să inducă în eroare, nici să prejudicieze interesele consumatorilor.

Este interzisă publicitatea:

– neautentică – publicitatea care conţine date ce nu corespund realităţii în ce priveşte: a) unele caracteristici ale mărfii necesare consumatorului, indicate în mod obligatoriu pe eticheta comercială: calitatea, componenţa, data fabricării, destinaţia, proprietăţile de consum, condiţiile de utilizare şi recomandările de îngrijire, corespunderea cu standardul, marca comercială a producătorului, originea şi locul de producere a mărfii; b) prezenţa certificatului pentru marfă, posibilitatea achiziţionăriiacesteia, preţul, timpul şi locul procurării, condiţiile suplimentare de plată; c) transportul, preschimbarea, restituirea, reparaţia şi deservirea mărfii; d) obligaţiile de garanţie, termenul de utilizare sau de validitate a mărfii; e) drepturile excepţionale asupra rezultatelor activităţii intelectuale şi a mijloacelor echivalente de individualizare a persoanelor fizice şi juridice, precum şi a mărfii (lucrării, serviciului); f) dreptul de utilizare a simbolicii de stat (drapel, stemă, imn); g) recunoaşterea oficială a mărfurilor (lucrărilor, serviciilor) cărora li se face publicitate, aprecierea cu medalii, premii, diplome şi alte distincţii; h) extrasele din rezultatele cercetărilor şi experimentelor, citatele din publicaţiile tehnice, ştiinţifice şi de alt gen, termenii ştiinţifici, utilizarea unor recomandări învechite; i) datele statistice selective, inclusiv cele ce vizează gradul de solicitare a mărfii respective;

– amorală – publicitatea care: a) încalcă normele unanim acceptate ale umanismului şi moralei prin ofense, comparaţii şi imagini defăimătoare privind rasa, naţionalitatea, profesia, categoriasocială, vârsta, sexul, limba, convingerile religioase, filozofice, politice şi de alt gen ale persoanelor fizice; b) defăimează operele de artă ce constituie patrimoniul culturii naţionale şi universale; c) discreditează simbolurile de stat (drapelul, stema, imnul) şi cele religioase, moneda naţională a Republicii Moldova şi a altor state;

– sexistă, care: a) prezintă femeia sau bărbatul drept obiect sexual, în situații umilitoare sau degradante, violente și care ofensează demnitatea umană; b) promovează stereotipuri sexiste în scop discriminatoriu, cu menținerea percepției tradiționale asupra femeii drept o ființă slabă, vulnerabilă și dependentă, având o poziție socială inferioară.

În linii mari acestea sunt printre cele mai importante aspecte de care trebuie să țineți cont. Chiar dacă nu sunteți businessman/întreprinzător, analizați avalanșa de publicitate care dă peste noi, și drept exercițiu vedeți cine încalcă legea!

Back to the list
O