NOUTĂŢI
28 April 2016

Ce trebuie să știți dacă vecinii sunt insuportabil de gălăgioși

Autor: Olga Burea, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații” 

Tulburarea liniştii constituie contravenție ce atentează la ordinea publică și la securitatea publică, normă care este reglementată de prevederile art. 357 din Codul contravențional al Republicii Moldova și se sancționează cu amendă de la 15 la 30 unități convenționale (1 u.c. = 20 lei), aplicată persoanei fizice, sau cu amendă de la 100 la 150 u.c., aplicată persoanei juridice.

Referindu-ne la articolul menționat, tulburarea liniștii în timpul nopții, de la ora 22.00 până la ora 07.00, este interzisă. Acțiunile care produc zgomote, cum ar fi cântarea cu voce ridicată, semnalizarea acustică, folosirea cu intensitate auditivă a aparatajului audiovizual în locuinţe sau în locuri publice, sunt acțiuni care duc la tulburarea liniștii noastre.

Deci, dacă în intervalul cuprins între orele 22.00 și 07.00 sunteți deranjați de zgomote, sunteți în drept să apelați la serviciul 902 (poliție) și să comunicați despre situația dată. La fața locului se va prezenta un inspector de sector, care este obligat să cerceteze cazul. În baza probelor acumulate, va decide dacă întocmește sau nu un proces-verbal cu privire la contravenție.

Atenție însă că, de la ora 07.00 până la ora 22.00, trebuie să vă resemnați cu gălăgia creată de către vecini, inclusiv cu zgomotul lucrărilor de reparație. Cu titlu de recomandare, în cazul în care există posibilitatea reală de soluționare a situațiilor date pe cale amiabilă, uzați de acest drept. Or, relațiile dintre vecini se bazează, în primul rând, pe respect reciproc.

Back to the list
O
26 April 2016

Cum să vă asigurați că veți fi protejați juridic dacă oferiți un împrumut

Autor: Dina Zamfirova Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații” 

 Dacă nu-i împrumuți bani, poți pierde doar prietenul. Dacă îi împrumuți, poți pierde și banii, și prietenul, spune un proverb. Majoritatea oamenilor s-au pomenit în situația în care li s-a cerut un împrumut bănesc, dar puțini au știut cum să procedeze, astfel încât să fie protejați juridic și să-și compenseze, ulterior, valoarea împrumutului. Înainte de a împrumuta bani, încercați să identificați o sursă clară de restituire a banilor, mai ales daca vi se promite ca îi veți primi înapoi înainte de următorul salariu.

Contractul de împrumut își găsește temeiul legal în Codul Civil. Definiția contractului, așa cum apare ea în Cod, spune: „prin contractul de împrumut o parte (împrumutător) se obligă să dea în proprietate celeilalte părţi (împrumutatul) bani sau alte bunuri fungibile, iar aceasta se obligă să restituie banii în aceeaşi sumă sau bunuri de acelaşi gen, calitate şi cantitate la expirarea termenului pentru care i-au fost date”.

Cum se face dovada acestui contract? 

Codul Civil nu stipulează expres că împrumutul banilor trebuie făcut în formă scrisă, însă este bine să știți că, în cazul apariției unui litigiu, nerespectarea formei scrise pentru împrumut, lipseşte părţile de dreptul de a solicita proba cu martori pentru confirmarea valabilităţii contractului. De aceea, atunci când oferiți un împrumut a cărui valoare depășește 1000 de lei, recomandăm forma scrisă – fie forma autentică (deși nu este obligatorie), fie act sub semnătură privată.

Faptul încheierii contractului de împrumut în formă scrisă poate fi demonstrat și printr-un înscris, semnat de părţi, prin solicitarea scrisă din partea împrumutatului de amânare a termenului achitării împrumutului, prin scrisoarea de garanţie cu afirmaţia că împrumutul va fi restituit sau alte dovezi, semnate de partea care le-a expediat.

Este important să știți că recipisa sau alt înscris nu pot servi drept temei pentru încasarea sumei împrumutului, dacă aceste înscrisuri nu conţin informaţii despre părţile contractului de împrumut şi despre suma concretă a împrumutului. Așadar, identificați-vă în recipisă cu datele din buletin și indicați suma exactă a împrumutului (preferabil să fie scrisă cu litere). Aveți grijă să fie aplicată semnătura și data eliberării recipisei.

Se poate percepe dobânda? 

Contractul de împrumut este gratuit dacă legea sau contractul nu prevede altfel. Trebuie să știți că în cazul în care omiteți să stabiliți în contractul de împrumut clauze referitoare la dobândă, nu puteți pretinde plata unei dobânzi. Potrivit art. 871 alin.(1) Cod Civil, împrumutatul urmează să restituie împrumutul în termenul şi în modul stabilite în contract. Conform art. 872 alin.(1) Cod Civil, în cazul în care împrumutatul nu restituie în termen împrumutul, împrumutătorul poate cere pentru întreaga sumă datorată o dobândă de întârziere în mărimea prevăzută la art. 619 Cod Civil, dacă legea sau contractul nu prevede altfel.

De asemenea, în contractul de împrumut puteți stabili o clauză penală, ceea ce presupune că împrumutatul, în cazul neexecutării obligaţiei, urmează să vă remită o sumă de bani sau un alt bunDacă ați convenit asupra acestei clauze, în mod obligatoriu, se va face în scris, prin asta părţile evaluează anticipat prejudiciul (art.624 Cod Civil). Se atenţionează că nerespectarea formei scrise a înţelegerii cu privire la penalitate atrage nulitatea clauzei penale şi, respectiv, imposibilitatea încasării acesteia.

Dați cu împrumut bani sau bunuri doar atunci când persoana vă inspiră încredere a priori și nu uitați că nerespectarea formei scrise a contractului de împrumut, în valoare mai mare de 1000 de lei, lipseşte părţile de dreptul de a solicita, în caz de litigiu, proba cu martori pentru confirmarea valabilităţii acestuia.

Back to the list
O
21 April 2016

Ce facem dacă ne-au inundat vecinii

Autor: Olga BureaCasa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații” 

Inundarea apartamentului de către vecinul de deasupra este o problemă frecventă pentru cei care locuiesc la bloc. Sunt cazuri în care vecinii sunt cooperanţi, iar problema se rezolvă pe cale amiabilă. Însă sunt situații în care nu e loc de „înțelegere” între vecini, în special când inundația a provocat daune materiale considerabile. Singura soluție a păgubiţilor este acţiunarea în instanţă a vecinilor de rea-credinţă.

Cum acționați dacă locuința v-a fost inundată? Este important să rețineți: potrivit legislației în vigoare a Republicii Moldova, prejudiciul material cauzat în urma inundației apartamentului, urmează a fi suportat de către proprietarul locuinței de unde a început scurgerea apei. Astfel, în cazul în care locuința Dvs. a fost inundată, este important să întreprindeți următorii pași:

– localizarea locului unde s-a produs scurgerea (apartamentul);

– înștiințarea președintelui/administratorului/șefului blocului locativ;

– urmare a sesizării primite, persoanele responsabile formează o comisie, care este obligată să depisteze cauza avariei, să încheie un act de constatare a defecţiunii care a dus la inundație și locul producerii acesteia – o probă incontestabilă pentru soluționarea cauzei;

– evaluarea prejudiciului cauzat ca urmare a inundației;

– solicitarea reparării prejudiciului cauzat de la persoana culpabilă.

În cazul în care vecinul și-a recunoscut vina și este gata să recupereze prejudiciul material cauzat vecinului păgubit, este bine de întocmit o declarație scrisă (sub forma unei simple recipise) sau o declarație autentificată notarial, în care se va indica cine se face vinovat de inundație, datele personale ale vinovatului (date din buletinul de identitate: numele și prenumele, codul personal etc.) și, respectiv, declarația prin care ultimul își asumă obligația să recupereze integral prejudiciul material cauzat, stabilit de către părți sau de un expert licențiat în domeniu.

În cazul în care vecinul culpabil refuză, se eschivează și/sau nu dorește să despăgubească persoana păgubită, rămâne să vă adresați cu o acțiune în instanța de judecată, în vederea recuperării prejudiciului atât material, cât și moral. Înainte de a vă adresa în instanța competentă, este necesar să solicitați unui expert licențiat în domeniu să efectueze o expertiză, care va stabili repetat cauza inundației, daunele cauzate și valoarea acestora. Atragem atenția că, procedural, până la efectuarea expertizei, trebuie să informăm vecinul culpabil privind data, ora și locul efectuării acesteia. Alte probe, care ar garanta un câștig de cauză, ar putea fi: imagini foto și video, declarații scrise ale vecinilor, datele de contact ale persoanelor ce au făcut parte din comisia care a constatat producerea inundației, în vederea audierii ulterioare a acestora în calitate de martori.

Back to the list

O
16 April 2016

Cum ne protejăm interesele în cazul încheierii unui contract de investiții în construcția unui spațiu locativ

Autor: Saina Cerbu, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Lipsa spațiului de locuit continuă să fie o problemă în special pentru tineri. Aceștia se lasă ademeniți de publicitatea mai multor companii de construcții, care promit ridicarea blocurilor și mansardelor la prețuri avantajoase și în termeni restrânși. De asemenea, este bine cunoscut faptul că doar în mun. Chișinău sunt o sumedenie de imobile nefinalizate, lucrările de construcție fiind înghețate pentru o perioadă nedeterminată de timp.

Pe de o parte, sunt agenții economici ajunși în incapacitate de plată datorită unei administrări defectuoase a afacerii, iar pe de altă parte – cetățenii (investitorii), care și-au investit, de cele mai multe ori, ultimele economii pentru a procura o locuință.Această problemă a fost discutată cu autoritățile în nenumărate rânduri, dar de fiecare dată s-a soldat doar cu unele ajustări la legislație.

Cu toate acestea, înainte de a face o investiție în construcția unui spațiu locativ, clientul trebuie să fie conștient care sunt riscurile implicate și cum ar trebui să reacționeze atunci când drepturile îi sunt neglijate. La etapa când decideți să investiți în construcția unei locuințe, ar fi bine să verificați următoarele informații, cu titlul de recomandare:

– istoricul companiei de construcție: să aibă cel puțin 5 ani pe piața serviciilor de construcții; să aibă cel puțin un obiect dat în exploatare în termen;

– blocul în care urmează să investiți, să aibă cel puțin câteva etaje construite sau să fie în construcție de aproximativ (40-50%). În acest caz, există o garanție în plus că aceștia își vor finaliza lucrările. Verificați în cât timp au ridicat primele etaje, pentru a estima cu aproximație cât vor dura ridicarea celorlalte.

După ce ați făcut o analiză a  tuturor ofertelor pe piață și ați verificat istoricul companiei cu care doriți să contractați, înainte de a începe negocierea contractului, solicitați reprezentanților companiei și verificați cu maximă atenție următoarele acte:

– documentele de posesie asupra terenului viitoarei construcții,

– certificatul de urbanism (a se atrage atenția în câte nivele va fi construcția multietajată),

– autorizația de construcție (care poate fi verificată prin solicitarea unui Extras din Registrul Bunurilor imobile),

– declarația de condominiu,

– lista încăperilor izolate din blocul locativ.

Dacă toate aceste acte enumerate mai sus au fost prezentate și sunt în regulă, puteți începe negocierea clauzelor contractuale. În acest sens, Dvs. ca investitor trebuie să fiți precaut la următoarele clauze contractuale și formalități procedurale ce vă protejează interesele:

– contractul de investiții urmează să fie în mod obligatoriu autentificat notarial și înregistrat în Registrul Bunurilor imobile. În cazul nesatisfacerii acestei condiții de formă, contractul poate fi anulat;

– prima tranșă a investiției se va efectua doar după autentificarea contractului și înregistrarea acestuia, obligație ce cade în seama reprezentanților companiei de construcție;

– negociați cu atenție clauzele contractuale referitoare la stabilirea penalităților de întârziere, pentru situațiile în care compania de construcție nu efectuează lucrărilele în timpul stabilit;

– insistați ca termenele de livrare a lucrărilor la diferite etape să fie stabilite în date calendaristice concrete și reale, pentru a fi mai simplu de calculat data de la care pot fi calculate penalitățile de întârziere și demarate procedurile pentru rezilierea contractului, eventual;

– citiți cu maximă atenție contractul după ce acesta a fost negociat și ajustat. Or, odată semnat contractul produce efecte juridice și devine obligatoriu pentru părțile contractante. Este important să fiți diligenți la semnarea unui contract, or cei cu care încheiați contractul sunt profesioniști pe piața serviciilor ce le prestează și pot cu ușurință insera clauze care pot fi în detrimentul Dvs. ca și investitor.

Odată ce contractul a fost semnat, trebuie să aveți un comportament diligent în a vă onora obligațiile contractuale, dar în același timp să verificați în ce măsură compania de construcție își desfășoară lucrările promise. Astfel, este important să știți:

– Aveți dreptul să vă informați la ce etapă se află construcția din blocul multietajat sau mansardă. O simplă informare scrisă nu va fi suficientă, nu ezitați să vă deplasați la fața locului și să verificați acest lucru.

– Nu achitați în avans nicio tranșă a investiției până la momentul în care nu aveți confirmarea că o anumită etapă a construcției a fost confirmată cu acte justificative și efectuată în termen. O simplă notificare scrisă din partea companiei de construcții nu este o dovadă suficientă.

– În cazul în care constatați că lucrările nu vor fi livrate în termeni, nu ezitați să solicitați toate penalitățile și dobânzile de întârziere ce vi se cuvin conform clauzelor contractuale. Este important ca toate pretențiile pe care le aveți să fie efectuate printr-un schimb de scrisori cu aviz de recepție și nu prin apeluri telefonice. În acest caz, toată corespondența Dvs. va constitui o probă pertinentă în cazul unui eventual litigiu în instanța de judecată.

– În cazul unui eventual litigiu veți fi scutit de achitarea taxei de stat. Conform recomandării Curții Supreme de Justiție nr. 4 din 09.08.2012, la cauzele civile ce vizează litigiile cu privire la darea în exploatare în termen a imobilelor, inclusiv caselor de locuit, prestarea în termen a serviciilor etc. se aplică prevederile Legii nr. 105 din 13.03.2003 „Privind protecția consumatorilor”. Conform prevederilor art.31 (26) actului normativ vizat: „Consumatorii sunt scutiți de taxa de stat în acțiunile privind protecția drepturilor sale”.

O recomandare generală: înainte de a încheia un contract de investiții este bine să cereți sfatul unui consultant juridic. O consultație judicioasă, la o etapă incipientă, va face să economisiți timp, costuri și efort în cazul care partea cu care ați ales să contractați nu își va onora în mod conștiincios obligațiile.

Back to the list
O
15 April 2016

Cele mai bune rezultate se obțin acolo unde este competiție. Cum „luptăm” cu concurența neloială

Autor: Oleg Efrim, avocat Casa de avocatură Efrim, Roșca și Asociații”

În sportul de performanță, unde toți „joacă” după aceleași reguli, de cele mai multe ori câștigă cel mai bun. Și în economie, pentru a avea performanță este necesară o întrecere după anumite reguli, general valabile pentru toți. Și atunci, „campionii” vor avea notorietatea și profiturile dorite, iar consumatorii – produse/servicii de calitatea bună și la cele mai convenabile prețuri.

Competiția, însă, e legată de latura egoistă a naturii umane. Experiența arată că deseori, pentru a fi învingători, oamenii sunt tentați să treacă peste reguli. Cum știm care sunt practicile de concurență neloială, cum procedăm în astfel de situații, dacă suntem vizați și cum ne apărăm drepturile dacă suntem învinuiți de astfel de acțiuni?

Ce este concurența neloială? Ce este interzis?

Legea Concurenței nr.183/2012 definește concurența neloială drept orice acţiune, realizată de întreprinderi în procesul concurenţei, care este contrară uzanţelor oneste în activitatea economică. Concurența neloială este prohibită și sancționată de lege. Sunt recunoscute drept practici de concurență neloială și sunt interzise de legiuitor următoarele acțiuni: Discreditarea concurenților – defaimarea sau punerea în pericol a reputației sau credibilității acestora prin:

– răspândirea de către o întreprindere a informațiilor false despre activitatea sa, despre produsele sale, menite să creeze o situație favorabilă în raport cu unii concurenți;

– răspândirea informației false despre activitatea concurenților sau produselor acestora, afirmații care dăunează concurenților.

Instigarea la rezilierea contractului cu concurentul. Se interzice:

– instigarea la rezilierea neîntemeiată a contractului cu concurentul unei alte întreprinderi;

– instigarea la neîndeplinirea sau la îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale faţă de concurentul respectiv prin acordarea sau oferirea, mijlocit sau nemijlocit, de recompense materiale, compensaţii sau de alte avantaje întreprinderii parte a contractului.

Obținerea sau folosirea ilegală a secretului comercial al concurentului. Deturnarea clientelei concurentului, realizată prin inducerea în eroare a consumatorului cu privire la natura, modul și locul de fabricație, la caracteristicele principale, inclusiv utilizarea, cantitatea produselor, prețul și modul de calculare a prețului. Confuzia – acțiuni sau fapte care sunt de natură să creeze o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea economică a unui concurent, realizate prin:

– folosirea ilegală, integral sau parțială a mărcii, emblemei de deservire, denumire de firmă, desen sau model industrial sau alte obiecte de proprietate industrial, de natură să creeze o confuzie cu cele folosite legal de o altă întreprindere;

– copiere ilegală a formei, a ambalajului și/sau a aspectului exterior al produsului unei întreprinderi și plasarea prodului respective pe piață, copierea ilegală a publicității unei întreprinderi.

Ce să facem pentru încetarea/interzicerea practicilor de concurenţă neloială și pentru acoperirea prejudiciilor suferite ca urmare a unei practici de concurenţă neloială? 

Orice persoană care are un interes legitim se poate adresa direct instanţelor de judecată competente pentru încetarea şi interzicerea practicilor de concurenţă neloială, pentru acoperirea prejudiciilor  suferite ca urmare a faptelor de concurenţă neloială, fără a fi necesară parcurgerea vreunei formalităţi în faţa Consiliului Concurenţei.

Însă, în afara interesului particular afectat, practicile care aduc atingere concurenţei loiale au impact semnificativ asupra mediului economic în ansamblu şi vizează și un interes public. Astfel, acțiunile de concurență neloială se examinează de Consiliul Concurenței la cererea întreprinderii care consideră că este victima faptelor ilegale. Pentru a avea calitatea de victimă, întreprinderea urmează să dovedească interesul legitim pe care îl are. Se consideră că există un interes legitim atunci când acțiunile denunțate afectează direct și real pe autorul plîngerii. Plângerea adresată Consiliului Concurenței trebuie să fie de modelul aprobat. Formularele de plângeri pot fi descărcate aici: www.competition.md.

Plângerea se depune personal, în două exemplare, sau prin scrisoare recomandată, cu aviz de înmânare, la oficiul Consiliului Concurenței. În cazul în care plângerea se depune în alt mod, ea nu va declanșa procedura de control, decât dacă Consiliul Concurenței va considera că există un interes public major. Este important ca plângerea să fie depusă în cel mult 6 luni de la data când victima a cunoscut sau trebuit să cunoască despre realizarea acțiunilor de concurență neloială. Dacă este depășit acest termen, Consiliul Concurenței va refuza să examineze plângerea. În acest caz, apărarea drepturilor încălcate poate avea loc doar în instanțele judecătorești, în cadrul termenului general de prescripție (3 ani).

Ce decizie poate lua Consiliul Concurenței pe marginea plângerii?

În urma examinării cazului de concurenţă neloială, Plenul Consiliului Concurenţei adoptă o decizie privind constatarea acţiunilor de concurenţă neloială sau privind lipsa acestora.  În cazul constatării acţiunilor de concurenţă neloială, prin decizia Plenului Consiliului Concurenţei, întreprinderea este sancţionată  cu amendă şi/sau obligată să înceteze acţiunile respective. Conform art. 77 al Legii concurenței, amenda reprezintă până la 0,5% din cifra totală de afaceri realizată de întreprinderea în cauză, în anul anterior sancţionării. Decizia de sancționare poate fi adoptată în cadrul termenului de prescripție de 1 an, care curge din momentul săvârșirii faptei ilicite.

Cum se execută decizia Consiliului Concurenței privind sancționarea concurenței neloiale? 

Decizia Consiliului Concurenței de aplicare a amenzii pentru fapte de concurență neloială se execută în termenul indicat în decizie, care nu poate fi mai scurt de 60 zile lucrătoare din momentul comunicării acestei decizii persoanei vinovate. Neexecutarea în termenul indicat declanșează procedura executării silite, în condițiile Codului de executare al Republicii Moldova.

Ce facem dacă nu suntem de acord cu decizia Consiliului Concurenței de sancționare pentru fapte de concurență neloială?

Decizia de sancționare pentru practici de concurență neloială se contestă în instanța de contencios administrativ, în termen de 30 zile calendaristice de la primirea deciziei, fără a fi necesară cererea prealabilă. Atacarea deciziei în instanța de judecată nu (!) suspendă executarea ei decât în cazul în care instanța de judecată expres a suspendat executarea.

Dacă decizia de sancționare care a fost executată a fost anulată, sumele achitate vor fi restituite în termen de 45 zile de la momentul în care hotărârea judecătorească devine irevocabilă.

Cum obținem reparația prejudiciului suportat prin practici de concurență neloială? 

Sancțiunile impuse de Consiliul Concurenței sunt de drept public și nu sunt chemate să satisfacă interesul privat afectat. Pentru obținerea reparației prejudiciului material și moral cauzat prin încălcarea regulilor de concurență loială, urmează să ne adresăm în instanțele de judecată, în ordine generală. Acțiunea în reparare a daunelor urmează a fi depusă în termen de un an din momentul când victima a aflat sau trebuia să afle despre daună și cel care a cauzat-o, însă nu mai mult de trei ani din momentul săvârșirii acțiunii de concurență neloială.

DE REŢINUT! Decizia de constatare/sancţionare a unei practici de concurenţă neloială emisă de către Consiliul Concurenței rămasă definitivă poate facilita recuperarea prejudiciului generat în instanţa de judecată, pe calea acţiunii civile, de către partea/parţile interesate, ea având caracter probator.    

Back to the list
O
12 April 2016

Ce trebuie să faci pentru a recupera permisul de conducere dacă a fost suspendat

Dina Zamfirova, Casa de avocatură „Efrim, Roșca & Asociații”.

Procedura de recuperare a permisului de conducere este una anevoioasă și de durată. În cazul în care aveți deja acumulate câteva puncte de penalizare, achitați amenda la timp pentru încălcarea săvârșită. Astfel, dacă nu mai comiteți încălcări timp de 6 luni, punctele vor fi anulate. După ce expiră termenul de privare și dacă n-au mai fost comise alte încălcări, persoana care a fost privată de dreptul de a conduce trebuie:

– să-și ridice un cazier contravențional care se eliberează în scris solicitanţilor în ordinea eliberării cazierului judiciar persoanelor fizice şi juridice (Serviciul se presteaza și online la adresa pr.gov.md, costul căruia este de 60 lei timp de 1 zi și de 30 lei timp de 10 zilei;

– să obțină un certificat medical constatator că este apt de a conduce un automobil;

– să se apropie de agentul constatator care i-a ridicat permisul sau la autoritatea din care face parte agentul constatator pentru a i se elibera permisul în schimbul acestor acte. Vă recomandăm să dați dovadă de comportament civilizat și să vă lăsați cartea de vizită cu scuzele de rigoare pe parbrizul mașinii pe care ați lovit-o ușor în parcare. Conduceți cu grijă!

Back to the list
O
5 April 2016

Ce trebuie să știi dacă nu ai fost tratat respectuos într-un magazin, local sau de către un taximetrist?

Autor: Sabina Cerbu, Casa de avocatură „Efrim, Roșca & Asociații”

Zi de zi apelăm la diferite servicii ale agenților privați și avem așteptarea ca acestea să fie prestate la o calitate pe măsura banilor achitați. Asta ar fi într-o lume ideală, unde clientul este respectat. Realitățile demonstrează că în Republica Moldova clientul, nu întotdeauna, este tratat cu respect.

Cu siguranță ați auzit fraze de la vânzătorii din magazin: „Dar Dvs.  aveți suficienți bani să cumpărați această rochie?”, sau  atunci când ați intrat în fugă într-o cafenea să pierdeți timpul până la o altă întâlnire: „Doar atât aveți de comandat, o cafea?”, sau când ajungeți la destinație șoferul de taxi vă reproșează: „50 de lei? Nu aveți mai mărunți? Dacă nu aveți alergați la magazinul de după colț și schimbați!”. Exemple de acest fel sunt nenumărate.

Dvs., ca și client care achită bani pentru un anumit serviciu, trebuie să știți cum reacționați la un asemenea comportament lipsit de respect. Este important să știți că Dvs. sunteți consumator, iar pentru a vă proteja drepturile trebuie să faceți cunoștință cu Legea privind protecția consumatorilor.

Această lege obligă toți agenții economici care prestează anumite servicii sau vând anumite bunuri să posede așa numitele Condici de reclamații sau Registre de reclamații. Astfel, odată ce Dvs. considerați că un vânzător sau chelner nu a manifestat un comportament respectuos, primul lucru pe care trebuie să îl faceți este să solicitați acest Registru de reclamații în care să completați toate rubricile goale. Atunci când veți solicita acest Registru, vă veți întâlni cu reacții de genul: „Registrul e la contabilul companiei și acesta nu este la moment pe loc”, „Registrul nu mai are pagini disponibile” sau „Nu avem Registru de reclamații, dar puteți discuta cu administratorul”.

În acest context, este important să cunoașteți că, în conformitatea cu legea sus menționată, vânzătorii/prestatorii de servicii sunt obligați să dețină Registrul de reclamații într-un loc vizibil la care să aibă acces consumatorii. Scoaterea Registrului din incinta unității (localului respectiv) este strict interzisă.

Mai mult ca atât, vânzătorii şi prestatorii de servicii, vinovaţi de încălcarea modului stabilit de ţinere a Registrului de reclamaţii, precum şi de refuzul de a-l prezenta la prima cerere a consumatorului, care a prezentat bonul de casă sau alt document ce confirmă actul de cumpărare sau serviciul prestat, sunt traşi la răspundere administrativă, în condiţiile legii.

În cazul în care ați apelat la un serviciu de taxi, Registrul de reclamații ar trebui să se afle la sediul companiei. Asigurați-vă că ați recepționat bonul fiscal la sfârșitul călătoriei. Imediat ce ați urcat în taxi, insistați ca șoferul să pornească aparatul de taxat, astfel încât Dvs. să aveți proba necesară la completarea reclamației. După ce ați făcut însemnările în Registru, asigurați-vă că toate paginile și reclamațiile sunt numerotate pentru a evita ruperea/excluderea reclamației și lăsați toate datele de contact pentru a fi ulterior contactat.

În cele ce urmează, în conformitate cu reglementările în vigoare, conducătorul societății comerciale respective este obligat, în termen de două zile, să examineze reclamațiile înscrise în Registrul de reclamații și să ia toate măsurile necesare. În termen de 5 zile trebuie să primiți un răspuns în scris la adresa și/sau telefonul indicat.

În cazul în care nu va parveni niciun răspuns, în baza Legii privind protecția consumatorilor, sunteți în drept să pretindeți repararea prejudiciului cauzat de serviciile necorespunzătoare indiferent de faptul dacă v-ați aflat sau nu în relații contractuale cu vânzătorul sau prestatorul de servicii.

Și nu uitați, clientul întotdeauna are dreptate. Iar pentru acest lucru trebuie să vă cunoașteți drepturile.

Back to the list
O
4 April 2016

Ce faci dacă ai comandat anumite lucrări și antreprenorul întârzie să le execute?

Autor: Natalia Roșca, Casa de avocatură „Efrim, Roșca & Asociații”

Contractul prin care o parte (antreprenor) se obligă să efectueze pe riscul său o anumită lucrare celeilalte părţi (client), iar aceasta se obligă să recepţioneze lucrarea şi să plătească preţul convenit – se numeşte contract de antrepriză sau simplu – antrepriză.

Antrepriza se referă atât la producerea sau transformarea unui bun, cât şi la obţinerea unor rezultate ce urmează a fi predate clientului în rezultatul efectuării unor lucrări. Lucrările de antrepriză pot consta în confecţionarea unui lucru, elaborarea unui proiect de arhitectură, construcţia unui imobil etc., dar şi la prestarea serviciilor, cum ar fi reparația electrocasnicelor, instalațiilor etc.

În cadrul raporturilor de antrepriză, pe lângă calitatea lucrărilor efectuate, la fel de important este și respectarea termenului de executare a lucrării, stabilit de comun acord de către antreprenor şi client.

Este bine de ştiut că executarea unei lucrări în termenul convenit de părţi este o condiţie protejată prin lege şi anume, prin Codul civil al Republicii Moldova şi prin Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor.

În calitate de client, Dvs. trebuie să cunoaşteţi că, în comun cu antreprenorul, puteţi conveni asupra diferitor termene – asupra unui termen general de executare; iar în caz de necesitate, şi asupra termenului de începere a lucrărilor; asupra termenului de executare a unor părţi din lucrare; asupra termenului de finisare a lucrării. În urma stabilirii acestor termene, Clientul are dreptul să ceară respectarea lor, iar antreprenorul are obligaţia să asigure respectarea termenelor în cauză.

Termenele stabilite la început pot fi modificate doar cu acordul comun – atât al dumneavoastră, cât şi al antreprenorului. Termenele modificate doar de către una dintre părţi, fără a avea acordul celeilalte faţă de noile termene, nu sunt obligatorii pentru cealaltă parte.

În cazul în care antreprenorul nu a început la timp executarea lucrării sau dacă, în timpul executării lucrării, a devenit clar că lucrarea nu va fi îndeplinit în termenul pe care l-aţi convenit sau dacă  termenul de executare a lucrării a expirat, iar antreprenorul nu a prezentat lucrarea spre recepţionare, Dvs. sunteţi în drept:

– fie să fixaţi antreprenorului un nou termen, în cadrul căruia el trebuie să înceapă şi/sau să finalizeze executarea lucrării, precum şi să cereţi reducerea preţului pentru lucrare;
– fie să reziliaţi contractul de executare a lucrării şi să solicitaţi repararea prejudiciului care v-a fost cauzat prin încălcarea termenelor de începere şi/sau finalizare a executării lucrării.

Pretenţiile clientului referitoare la nerespectarea termenelor de executare a lucrării nu vor fi satisfăcute, dacă antreprenorul va demonstra că tergiversarea s-a produs din motive de forţă majoră. La recepţionarea lucrării este indicat să se întocmească o declaraţie prin care clientul acceptă lucrarea, cu sau fără rezerve.

Back to the list
O
3 April 2016

Ce trebuie să știi despre pedepsele pentru încălcarea regulilor circulației rutiere?

Autor: Dina Zamfirova, Casa de avocatură „Efrim, Roșca & Asociații”

De-a lungul timpului au fost realizate numeroase sondaje privind motivele ce-i determină pe oameni să încalce regulile de circulație. Răspunsurile sunt aceleași: lipsa de atenție, graba, lipsa de politețe. Nerespectarea regulilor în trafic atrage după sine pedepse, aplicate cu scopul de a disciplina și responsabiliza conducătorii auto. De aceea, este important să cunoașteți ce pedeapsă vă poate fi aplicată în funcție de gravitatea contravenției, care sunt modalitățile de evidență a lor, consecințele acumulării punctelor de penalizare, dar și modalitatea de achitare a amenzilor.

Dacă sunteți șofer și ați fost oprit de către agentul rutier pentru a fi verificat, trebuie să știți că aveți dreptul să fiți informat în privinţa numelui, prenumelui, funcţiei agentului de circulaţie, autorităţii pe care o reprezintă. Acesta este obligat să vă prezinte legitimaţia și să vă informeze despre temeiul legal al opririi, ce normă a fost încălcată, precum şi încadrarea juridică a faptei imputate, în conformitate cu legislaţia penală sau contravenţională.

De asemenea, aveți dreptul să faceți cunoştinţă cu probele ce dovedesc faptul încălcării legislaţiei, inclusiv cele constatate cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate, și să contestați legalitatea acţiunilor agentului de circulaţie, precum şi actele de constatare încheiate de către agentul rutier.

Așadar, pentru încălcarea regulilor circulației rutiere, puteți fi pedepsit cu amendă și puncte de penalizare, în dependență de gravitatea încălcării și dacă aceasta nu constituie o infracțiune. Punctele de penalizare reprezintă sancțiunea cu caracter complementar pe lângă amenda care constituie sancțiunea principală. Numărul minim de puncte de penalizare ce poate fi aplicat este 2, iar cel maxim – 6.

Dacă timp de jumătate de an acumulați 15 puncte de penalizare, agentul de circulație va transmite cauza în instanța de judecată pentru a fi luată decizia de privare de dreptul de a conduce autovehicolul, pentru o perioadă de la 6 la 12 luni.

În cazul în care nu mai acumulați alte puncte de penalizare pe parcursul a șase luni, acestea se vor anula de la data primirii sau după ispășirea pedepsei. Dacă ați fost amendat pentru încălcarea regulilor de circulație, trebuie să știți că, potrivit Codului Contravențional al Republicii Moldova, puteți achita jumătate din amenda stabilită, dacă o plătiți în cel mult 72 de ore din momentul stabilirii ei.

Amenda se stabileşte în unităţi convenţionale (1 u.c.=20 lei) și se aplică persoanelor fizice în mărime maximă de 150 unităţi convenţionale. Neachitarea amenzii, în decursul a 30 de zile de la data stabilirii, poate fi înlocuită de către instanţa de judecată, cu dublarea amenzii sau alte sancțiuni prevăzute în Cod.

Totodată, este interesantă logica de aplicare a pedepselor în spiritul responsabilizării contravenienților. Astfel, șoferii care încalcă regulile rutiere ar putea fi lipsiţi de punctele de penalizare dacă achită amenda în 72 de ore, însă nu vor mai putea beneficia de reducerea de 50% din valoarea totală a amenzii prevăzută de lege.

Semne de întrebare apar și la achitarea amenzilor din domeniul circulaţiei rutiere. Acestea pot fi plătite în orice instituţie bancară din ţară, însă trebuie să știți că nu toate Băncile sunt conectate la sistemul informaţional al Direcţiei poliţie rutieră. De aceea, ar fi bine să vă informați dacă instituția bancară la care intenționați să achitați amenda are conexiune la Sistemul informațional sus-menționat. Altfel, este necesar, în mod obligatoriu, să faceți dovada achitării amenzii (bonul de plată) la poliţia rutieră. Ulterior, agentul constatator, în baza bonului de plată, va efectua manual modificările necesare în baza de date.

Lista Băncilor din Republica Moldova la care este posibilă achitarea în regim on-line (fără prezentarea la poliţia rutieră a bonului de plată) a amenzilor rutiere o găsiți pe site-ul pr.gov.md. Informația despre faptul dacă ați fost documentat de către organele de resort pentru încălcarea legislației rutiere, precum și aplicațiile utile pentru obținerea notificărilor privind încălcările rutiere înregistrate, o gasiți pe site-ul igp.gov.md.

Fotografiile cu automobilele parcate neregulamentar pot fi încărcate pe pagina web igp.gov.md, la rubrica „Ajută poliția”/„Martor ocular”.

Back to the list
O
1 April 2016

Cum procedezi dacă ai cumpărat o haină și acasă ai realizat că nu îți place?

Autor: Olga Burea, Casa de avocatură „Efrim, Roșca & Asociații”

În Republica Moldova actul normativ care reprezintă baza juridică pentru protejarea de către stat a persoanelor în calitate de consumator este Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorului. Prin noțiunea de consumator se înțelege orice persoană fizică ce intenționează să comande sau să procure, sau care comandă, procură sau folosește produse, servicii pentru necesități vitale nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională.

Dacă sunteți în situația că ați procurat o haină, iar atunci când ați ajuns acasă ați constatat că nu vă place sau nu vi se potrivește după formă, culoare, model sau din alte motive, Dvs. sunteți în drept:

– să cereți vânzătorului/producătorului, în decurs de 14 zile calendaristice de la data procurării, înlocuirea produsului procurat cu altul similar din unitatea de comerț de unde a fost procurat;

– să prezentați vânzătorului bonul de casă, atunci când ați mers să solicitați înlocuirea sau restituirea banilor;

– să cereți restituirea sumei plătite pentru produs, în cazul în care la momentul adresării consumatorului, unitatea de comerț nu dispune de un produs similar cu cel returnat.

Vânzătorul este obligat să primească produsul respectiv și să vă restituie suma plătită.

De reținut!

Înlocuirea produsului se efectuează doar în cazul în care acest produs nu a fost utilizat proprietățile de consum  (și-a păstrat aspectul exterior, sigiliile și etichetele fabricii etc.).

Solicitați și păstrați bonul de casă, pentru că acesta confirmă faptul că Dvs. ați procurat un anumit produs de la vânzătorul respectiv.

La solicitarea înlocuirii produsului și/sau restituirea produsului, prezența bonului de casă este obligatorie.

Dacă se refuză satisfacerea reclamației Dvs. prin remedierea sau înlocuirea gratuită ori restituirea contravalorii produsului, vânzătorul este obligat să vă prezinte refuzul în scris. În caz de neprezentare, acesta se consideră refuz tacit. De asemenea, în cazul dezacordului cu refuzul primit, Dvs. sunteți în drept să sesizați instanța judecătorească în conformitate cu termenele prevăzute de lege, pentru revendicarea drepturilor de consumator, despăgubirea materială și morală.

Back to the list
O