NOUTĂŢI
19 December 2017

BULETIN JURIDIC

Echipa ERA a elaborat noul buletin juridic, care cuprinde prevederi ale Legii Nr. 202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor, Ordinului Ministrului Finanțelor Nr. 143 din 23 noiembrie 2017 cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 118 din 28 august 2017, Ordinului Serviciului Vamal Nr. 446-O din 1 noiembrie 2017 privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura declarării periodice a mărfurilor autohtone introduse în zonele economice libere și Portul Internațional Liber Giurgiulești şi a mărfurilor aflate în zonele economice libere și Portul Internațional Liber Giurgiulești la scoaterea lor pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova.

 Accesînd link-ul de mai jos puteți face cunoștință cu conținutul acestuia.

//www.era.md/wp-content/uploads/2017/12/Buletin-Juridic-15.12.2017.pdf

Back to the list
O
12 December 2017

BULETIN JURIDIC

Echipa ERA a elaborat noul buletin juridic, care cuprinde prevederi ale Hotărîrii Guvernului Nr. 1015 din 23 noiembrie 2017 cu privire la aprobarea Programului național privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia, ale Ordinului Serviciului Fiscal de Stat Nr. 352 din 28 septembrie 2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, ale Hotărîrii Băncii Naționale a Moldovei Nr. 305 din 05 decembrie 2017 cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii.

 Accesînd link-ul de mai jos puteți face cunoștință cu conținutul acestuia.

//www.era.md/wp-content/uploads/2017/12/BJ-ERA.pdf

Back to the list
O